Prejsť na obsah
Verejnosť

Noví ale aj starší študenti Fakulty informatiky a informačných technológií STU získajú odpovede na otázky týkajúce sa štúdia rýchlejšie  - vďaka systému ASKALOT.

Ide o komunitný systém otázok a odpovedí, ktorí používajú študenti fakulty - najčastejšie sa pýtajú na výber predmetov, registráciu, organizáciu semestra či skúšok a pod.

Práca na Askalote sa začala v rámci tímových projektov študentov FIIT STU. Komunitný systém otázok a odpovedí Askalot vyvinul tím naЯuby pod vedením vtedy doktoranda, dnes odborného asistenta fakulty Ivana Srbu. Tímové projekty sú zaujímavým projektom na fakulte, kde študentské tímy simulujú vývojárov a vyvíjajú IT aplikácie a systémy, podobne, ako to funguje v praxi.

Video - Komunitný systém ASkalot na FIITke pomáha študentom:

Systém Askalot využíva koncept tzv. múdrosti davu, ktorý ľudstvo pozná od nepamäti, no ktorý sa dosť zmenil s príchodom internetu. Pretože celý svet má k sebe teraz oveľa bližšie, ľudia vedia intenzívnejšie komunikovať. Najznámejším príkladom jeho internetového využitia je svetová encyklopédia Wikipedia, ktorá je tvorená davom. Keď najväčšiu encyklopédiu vytvárajú státisíce expertov, darí sa vybudovať niečo, čo si získalo rešpekt. Jednotlivec, či nejaký úzky tím, by to nikdy nedokázal. Kolektívna inteligencia vlastne hovorí o tom, že nikto nevie všetko, ale každý vie čosi, čím môže prispieť k výsledku.

"Na podobnom princípe ako Askalot fungujú napr. Yahoo! Answers, Wiki Answers či Stack Overflow. Každý, kto má problém, na ktorý nevie nájsť odpoveď, môže využiť tieto systémy na pridanie svojej otázky a od komunity získať odpoveď. S výberom najlepšej odpovede mu pomáhajú ďalší používatelia, ktorí svojím hlasovaním vyjadrujú súhlas s obsahom odpovede. Ak pýtajúci sa používateľ dostane odpoveď, s ktorou je spokojný, môže túto odpoveď označiť za akceptovanú, aby uľahčil hľadanie riešenia pre používateľov s podobným problémom v budúcnosti. Tento spôsob riešenia problémov ma veľmi zaujal a v akademickom roku 2013/2014 sme ho s tímom študentov inžinierskeho štúdia naRuby aplikovali v rámci tímového projektu pre potreby fakulty. Výsledkom nášho snaženia sa stal systém Askalot, prvý systém takéhoto druhu špecifický navrhnutý pre odpovedanie otázok naprieč celou fakultou. Našou motiváciou na jeho vytvorenie bolo aj to, že študenti majú veľa otázok a čas učiteľov na ich zodpovedanie je obmedzený. Študenti si vďaka nemu vedia pomôcť aj navzájom, čím sa vlastne aj učia niečo nové, pretože keď chcú sformulovať odpoveď, musia téme sami dobre rozumieť. Náš študentský tím s projektom vyhral vtedajší ročník TP Cup, čo je naša fakultná súťaž tímov," hovorí Ivan Srba.

O projekte sa prostredníctvom publikácie a účasti na medzinárodnej konferencii v kanadskom Vancouvri dozvedeli aj zahraničné univerzity.  Askalot tak dnes využíva Harvard v rámci programu otvorených kurzov edX. Teraz FIITky rozbieha spoluprácu na projekte využitia systému Askalot s univerzitou vo švajčiarskom Lugane a univerzitou v srbskom Novom Sade.

Študentský projekt FIIT STU tak dnes poznajú aj v zahraničí.

 Ivan Srba - študentská osobnosť roka 2015/16

Ivan Srba sa aj za prácu na Askalote stal v akad. roku 201/16  Študentskou osobnosťou roka v oblasti IT.

Článok o Askalote na startitup.sk: Študenti STU spolu s výskumníkmi z Harvardu vytvorili geniálny systém, ktorý odpovie na všetky tvoje otázky