Prejsť na obsah
Verejnosť

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a predstaviť ich širokej verejnosti.

Medzitohtoročnými ocenenými sú aj študenti STU. Blahoželáme.

Víťazi Študentskej osobnosti Slovenska v akad.r. 2015/2016 v 12 kategóriach:


1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

 • Ing. Martin Kováč - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave - za unikátny projekt integrácie antén priamo na čip so širokým využitím pri zdravotníckych implantátoch

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

 • Ing. Martin Pollák - Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove - konštruuje či bezkontaktne diagnostikuje výrobné zariadenia

3. Informatika, matematicko-fyzikálne vedy

 • Ing. Ivan Srba, PhD. - Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave - vo svojej práci na vývoji systému Askalot spolupracoval o i. aj Harvardovou univerzitou

4. Lekárske vedy, farmácia

 • Mgr. Petra Bullová, PhD. - Virologický ústav BMC SAV v Bratislave - zameriava sa na identifikáciu molekulárnych mechanizmov s možným využitím na cielenú terapiu

5. Prírodné vedy, chémia

 • Mgr. Veronika Némethová - Ústav polymérov SAV, Fakulta chemickej a potravinarskej technológie STU - pôsobí na oddelení pre výskum biomateriálov a venuje sa vývoju a syntéze inovatívnych systémov pre protinádorovú liečbu

6. Stavebníctvo, architektúra

 • Ing. Veronika Földváry, PhD. - Stavebná fakulta STU v Bratislave - venuje sa hodnoteniu vnútorného prostredia bytových domov pred a po obnove, so zameraním na zmeny kvality životného prostredia.

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

 • Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD. - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre - vo svojej vedeckej práci skúma vplyv vysokej teploty na produkciu biomasy pšenice

8. Filozofia, politolódia, sociológia, teológia

 • Mgr. Angelika Herucová - Historický ústav SAV v Bratislave - venuje  sa stredoeurópskemu stredoveku a vláde Árpádovcov v Uhorsku.

9. Právo

 • JUDr. František Bonk - Právnicka fakulta UPJŠ v Košiciach - venuje sa výskumu daňových únikov a podvodov

10. Kultúra, umenie

 • Mgr.art. Stanislav Sabo - Fakulta architektúry STU v Bratislave - za inovatívny dizajn

11. Ekonómia

 • Bc. Martin Nebesník - Národohospodárska fakulta EU v Bratislave - za štúdium vplyvu dolára na zahraničný sektor rozvojových krajín

12. Šport

 • Michaela Balcová - Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave - reprezentantka Slovenska v športe boccia, čo je verzia pétanque pre vozičkárov

Projekt Študentská osobnosť roka je realizovaný pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR a hlavným organizátorom je Junior Chamber International – Slovakia. Generálnym partnerom je Skanska SK a.s.

Foto ocenených:

foto ocenených študentských osobností

Martin Kováč FEI STU:

martin kováč z FEI STU

Veronika Földváry zo SvF STU:

veronika foldvary

Stanislav Sabo z FA STU:

stanislav sabo

Ivan Srba z FIIT STU:

ivan srba z FIIT