Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU každoročne oceňuje študentov roka. Medzi ocenenými sú študenti s najlepšími študijnými výsledkami, študenti s najlepšími vedeckými výstupmi, top športovci, študenti, ktorí sa vrátili z úspešných študijných pobytov či stáži v zahraničí, ale aj študenti, ktorí sa venujú charitatívnym projektom.

Studenti roka 2017

Ocenení študenti získajú o.i. jednorázové štipendium. To je udeľované podľa štipendijného poriadku práve za  mimoriadne študijné výsledky a mimoriadne úspechy vo vede a výskume, za úspešné mobility, za úspechy v športe či umení a za výnimočný humanitný čin.

Medzi ocenenými sú tak športovci, ktorí študujú na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave - najmä šprintér Ján Volko, študent Fakulty informatiky a informačných technológií STU, aktuálne Atlét roka 2017, Michal Szabó, študent Stavebnej fakulty STU, ktorý skončil na 3. mieste na Majstrovstvách sveta v quadratlone či Juraj Skákala z Fakulty informatiky a informačných technológií  vodný slalom MS do 23 r. 1. miesto C2, ME do 23 r. 2 miesto C2, MS 3. Miesto).

Juraj Skakala Michael Szabo

Medzi športovcami patrí ocenenie vodnému slalomárovi Jurajovi Skákalovi či úspešnému qadratlonistovi Michaelovi Szabóovi.

V kategórií mimoriadny humanitný čin zase získal ocenenie Študent roka STU 2017 Lukáš Poctavek, ktorý je spoluzakladateľom výnimočného projektu Stavbárske srdce. Študenti v ňom na benefičnej akcií každoročne zbierajú peniaze a pomáhajú detskej kardiochirurgií Detského kardiocentra na Kramároch. V poslednom roku za vyzberané peniaze sami naprojektovali a aj  sami zrekonštruovali dve pooperačne izby s kúpeľňou.  

Lukáš PoctavekLukáš Poctavek zo Stavebnej fakulty STU. Združenie Stavbárske srdce má už za sebou aj tohtoročný benefičný koncert a peniaze chcú využiť na rekonštrukciu v materskej škôlke.

Väčšina ocenených získala ocenenie za vynikajúce študijné výsledky a výsledky vo vede. Takým je aj Tomáš Szabo, študent Ústavu manažmentu, ktorý získal Cenu za sociálnu inováciu na súťaži Slovak University Startup Cup 2017. Tomáš je autorom webového portálu E-PRO - online systému pre samosprávy, ktorý slúži na vypracovanie a ďalšiu prácu so strategickými dokumentmi. Portál E-PRO je webový portál, ktorá slúži obciam a mestám ako podporný nástroj tvorby a správy strategických dokumentov regionálneho rozvoja.

ocenení Tomaš SzaboTomáš Szabo z Ústavu manažmentu STU je autorom portálu E-PRO.

Ak sa študent STU rozhodne odcestovať na študijný pobyt či stáž do zahraničia, získa od STU počas tohto pobytu štipendium, ktoré mu pomôže s nákladmi na štúdium či bývanie. A tí, ktorí majú v zahraničí najlepšie výsledky, môžu získať aj ocenenie Študent roka  - tento rok mal najlepšie výsledky Marek Krajčovič z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, ktorý strávil polrok na Tallin University of Technology. „Študoval som Computer Sciences, štúdium v angličtine je určite ťažšie, ale nerobilo mi to problémy, keďže v tomto odbore musíme pracujeme aj tak predovšetkým s anglickom literatúrou a textami,“ hovorí.

Školu nerobia len  profesori, ale aj študenti a my máme veľa dobrých študentov. Pripomíname si v týchto dňoch Deň študentstva a tento rok je pre nás ešte výnimočnejší, pretože Slovenská technická univerzita oslavuje 80. výročie založenia. Po vzniku 1. ČSR zatvorili na území Slovenska všetky vysoké školy a trvalo skoro 20. rokov kým u nás vznikla v roku 1939 prvá technická vysoká škola. Zo Slovenska v tých časoch odchádzalo do Čiech študovať 30-tisíc študentov, pretože v Čechách zostali štyri vysoké školy zamerané na techniku a prírodné vedy. No na Slovensku postupne vznikali silné iniciatívy na zriadenie slovenskej technickej vysokej školy, snažili sa o to slovenský vedci v Prahe  - profesor Ursíny a  po jeho smrti Jur Hronec.  Vznikol veľký spoločenský tlak, výzvu podpísalo skoro 300 miest a obcí, pridávali sa študentské spolky, vzniklo hnutie za vznik technickej univerzity. A to všetko ukazuje, aké dôležité je nemlčať, ale hovoriť, neobávať sa povedať svoj názor,  “  povedal rektor Robert  Redhammer.

V diskusií študentov zaujímalo to, o čom sa teraz vedie aj spoločenská diskusia - či nie je čas zredukovať počet vysokých škôl a koncentrovať financie na tie, ktoré sú najkvalitnejšie.  Odpoveď naznačila, že na takéto kroky predovšetkým treba politickú vôľu, pretože zrušenie školy musí schváliť väčšina poslancov. Ak by iniciatíva na vlastné zrušenie či zlúčenie vyšla zo škôl, museli by s tým súhlasiť akademické senáty samotnej školy.

 Oceňovanie študent roka 2017

chemicka Elena Medlenová ocenení študenti

Foto: Matej Kováč

ZOZNAM OCENENÝCH ŠTUDENTOV:

Meno Fakulta Kategória ocenenia Dosiahnuté mimoriadne výsledky
Juraj Krasňanský SvF a) najlepší študent prvého stupňa štúdia študijné výsledky
Matej Masár, Bc SvF b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia študijné výsledky
Jakub Čurpek, Ing. SvF c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia študijné výsledky
Kamil Laco, Ing. SvF e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja  Víťaz na medzinárodnej konferencii, VUT v Brne JUNIORSTAV 2017 - 1. miesto
Michal Szabó SvF f) významný reprezentant STU v športe 3. miesto na Majstrovstvách sveta v quadrathlone
Lukáš Poctavek, Bc. SvF i) humánny čin roka Spoluzakladateľ výnimočného humánneho projektu Stavbárske srdce, v rámci ktorého boli  rekonštruované pooperačné izby na Oddelení detskej kardiochirurgie v Bratislave
Marek Rečlo SjF a) najlepší študent prvého stupňa štúdia študijné výsledky
Ľuboš Gašparovič, Bc. SjF b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia študijné výsledky
Pavel Kraus, Ing. SjF c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia študijné výsledky
Gábor Penzinger, Bc. SjF e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja bakalárska práca, ktorá riešila tému "Field programmable gate arrays", ktorá môže slúžiť ako cenný podklad pre rozvoj výskumu v oblasti automatizácia a mechatronika a pedagogika na ÚAMAI SjF STU
Peter Žiaček, Bc. SjF h) mimoriadna činnosť konaná v prospech STU pôsobí v Študentskom cechu strojárov 4 roky, hlavný organizátor Beánia Strojárov 2015 a 2016, JobFórum 2015 až 2017
Vanesa Andicsová FEI a) najlepší študent prvého stupňa štúdia študijné výsledky
Martin Mierka, Bc. FEI b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia študijné výsledky
Lukáš Kohútka, Ing. FEI c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia študijné výsledky
Marek Krajčovič, Bc FEI d) najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU študijný pobyt absolvoval v Tallin University of Technology (letný semester 2016/2017)
Tomáš Fabčič, Mgr. FEI e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja za významné úspechy v oblasti post-kvatovej kryptografie
Patrik Furda FCHPT a) najlepší študent prvého stupňa štúdia študijné výsledky
Zuzana Rosenbergová, Bc. FCHPT b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia študijné výsledky
Kristína Polačeková Cinková, Ing. FCHPT c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia študijné výsledky
Matúš Žemlička, Ing.  FCHPT e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja zaoberá sa vývojom a optimalizáciou anorganických spojivových materiálov. Ťažiskom jeho práce je štúdium a objasnenie zmien mineralogického a chemického zloženia v závislosti od typov aplikovaných spojív a náročnosti ich uloženia. Jeho výskum je orientovaný aj na ekologizáciu výroby rôznych druhov cementov pri znižovaní vstupnmých nákladov.  (4 publikácie A s vysokým IF)
Katarína Kaniaková FCHPT f) významný reprezentant STU v športe Majtrovstvá SR v streľbe z malokalibr. zbraní 2. miesto; v EXTRALIGE - guľové zbrane 2016 3. miesto; v EXTRALIGE guľové zbrane 2017 3. miesto                   
Elena Medlenová, Bc. FCHPT g) významný reprezentant STU v umení členka Lúčnice, reprezentuje STU na domácich a zahraničných podujatiach (Kazachstan, Rakúsko, ČR, Rusko, Francúzsko, Indonézia, Nikaragua)
Dária Nitrayová, Bc. FCHPT h) mimoriadna činnosť konaná v prospech STU  vynikajúce študijné výsledky, členka redakcie časopisu Radikál, aktívne sa účastní činnosti klubu Sokrates, spolupracovala s Future Generation Europe na projekte Mini Erazmus ako tútorka žiakov stredných škôl, pracuje v študentskom parlamente, aktívne sa zapojila do akcie Letná univerzita pre stredoškolákov, Týždňa otvorených dverí, CHEMSHOW 2017, Letnej školy organickej chémie a iných.
Matúš Kiaček FA a) najlepší študent prvého stupňa štúdia študijné výsledky
Natália Filová, Bc. FA b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia študijné výsledky
Anna Gondová, Ing. arch. FA c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia študijné výsledky
Marianna Volná, Bc. FA g) významný reprezentant STU v umení (kolektív) 1. cena v medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže "REA 21" (Toulouse)
Mikuláš Švec, Bc.  FA g) významný reprezentant STU v umení (kolektív)
Veronika Domčeková MTF a) najlepší študent prvého stupňa štúdia študijné výsledky
Denisa Velšicová, Bc. MTF b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia študijné výsledky
Eva Michalcová, Ing. MTF c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia študijné výsledky
Veronika Malovcová, Bc. MTF e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja  2. miesto na ŠVK 2017, 1. miesto na ŠVK 2016
Branislav Pecher, Bc FIIT a) najlepší študent prvého stupňa štúdia študijné výsledky
Tomáš Farkaš, Ing. FIIT b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia študijné výsledky
Peter Gašpar, Ing. FIIT c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia študijné výsledky 
Petra Vrablecová, Ing. FIIT e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja  za publikačnú činnosť
Ján Volko FIIT f) významný reprezentant STU v športe mimoriadny športový výkon - šprintér na 100 a 200 m, slovenský rekord na 200 m, halové MS 2017 beh 60 m  2. miesto, Svetová univerziáda beh na 200 m 3. miesto  
Juraj Skákala FIIT f) významný reprezentant STU v športe vodný slalom MS do 23 r. 1. miesto C2, ME do 23 r. 2 miesto C2, MS 3. miesto
Juraj Petrík, Ing. FIIT h) mimoriadna činnosť konaná v prospech STU zriadenie co-working RoboLab, kde majú možnosť študenti pracovať s rôznymi vnorenými systémami, aktívne sa podieľa na podujatiach  (Mini Erasmus, LUS STU, DOD FIIT, Y-Games, FIITkovice)
Natália Bútorová ÚM a) najlepší študent prvého stupňa štúdia študijné výsledky
Sandra Lamyová, Bc. ÚM b) najlepší študent  druhého stupňa štúdia študijné výsledky
Viera Baštáková, Mgr. ÚM c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia študijné výsledky a výsledky vo vede a výskume
Michal Fondrk, Bc. ÚM e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív) 3. miesto za inovatívny čin roka 2016 v rámci súťaže Slovak Univerzity Startup cup 2017 od MH SR a od JCI Slovakia a SOPK titul finalista súťaže v rámci súťaže Slovak University Startup Cup 2017 za webový portál E- PRO v kategórii sociálna inovácia
Martin Gregor, Bc. ÚM e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív)
Tomáš Szabo, Ing. ÚM e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív)