Prejsť na obsah
Verejnosť

Na pôde STU práve prebieha (od 9. januára do 12. januára 2014) výučba študentov programu Professional MBA Autmotive Industry. Štúdium absolvujú manažéri z rôznych krajín Európy, ale aj iných kontinentov. V aktuálnom ročníku sú 13 študenti z krajín ako Čína, Veľká Británia, Saudská Arábia, Slovensko, Rakúsko, Nemecko, USA. Medzi študentkami sú aj dve ženy, jedna je manažérka v národnej banke Saudskej Arábie, ďalšia pracuje v Continental Automotive Austria.

Profesionálne MBA štúdium automobilového priemyslu (Professional MBA Automotive Industry - http://automotive.tuwien.ac.at/ ) je dvojročné štúdium, ktoré organizuje Slovenská technická univerzita v Bratislave spolu s Technickou univerzitou Viedeň. Prebieha v angličtine, priama výučba sa realizuje v štvordňových blokoch približne raz za mesiac a to v Bratislave a vo Viedni. Okrem týchto stretnutí s prednáškami absolvujú študenti návštevy automobiliek a dodávateľských firiem v regióne. Návštevy sú spojené s exkurziou, diskusiou s top manažmentom a s praktickými cvičeniami. Lektori programu sú z rôznych univerzít zo Slovenska, Rakúska, Nemecka, alebo aj Kanady, ale prednášajú aj ľudia z praxe.

„Štúdium je určené manažérom, vlastníkom firiem, ľuďom v riadiacich pozíciách vo firmách z oblasti automobilového priemyslu, ktorí chcú dokonalejšie spoznať sektor, v ktorom pôsobia. Určené je však aj manažérom a odborníkom z iných sektorov, ktorí si uvedomujú vplyv a význam automobilového priemyslu a chcú lepšie spoznať túto oblasť,“ hovorí profesor Ján Lešinský, ktorý je odborným garantom MBA štúdia za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.

„Cieľom programu Proffesional MBA Automotive Industry je pripraviť manažérov na zvládnutie súčasných a budúcich výziev v tejto oblasti priemyslu. Lektori z celého sveta umožnia študentom získať prehľad o každom aspekte automobilového biznisu,“ hovorí profesor Wilfrid Sihn, odborný garant za Technickú univerzitu vo Viedni. 

MBA štúdium TU Wien a STU Bratislava absolvovalo od jeho otvorenia v roku 2009 už viac ako 80 študentov, väčšinou z európskych krajín, ale aj z Ruska, USA, Kanady, Egypta či Mexika. Boli medzi nimi významné osobnosti z oblasti automobilového priemyslu. Zo Slovenska napr. Štefan Rosina z Matador Holding .a.s, z Rakúska napr. Klaus Müller z Continental Automotive Austria GmbH. Títo a ďalší absolventi hodnotia program na oficiálnej stránke (http://automotive.tuwien.ac.at/students/students_voices/).

Aktuálni študenti ukončia svoje dvojročné štúdium v roku 2015. Už tento rok do júla však môžu prihlášky podávať ďalší záujemcovia. Viac informácii nájdu tiež na stránke STU.