Prejsť na obsah
Verejnosť

Príjemcom prestížneho grantu z európskeho programu Horizont 2020 je Slovenská akadémia vied. Ide o pokračovanie projektu SASPRO, vďaka ktorému sa SAV v uplynulých rokoch podarilo prilákať na Slovensko 38 mladých vedcov. V projekte SASPRO2 už budú naše tri najlepšie vedecké inštitúcie pokračovať spoločne.

„V úspešnom projekte SASPRO sme rozhodli pokračovať v spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV, pričom ide o širokú škálu výskumných oblastí, ktorým sa môžu venovať,“ povedala Dr. Zuzana Hrabovská, vedúca projektu. 

Grant vo výške takmer 4 milióny eur si partneri podelia na polovicu: SAV získa 50% a obe univerzity spoločne 50%. Viac než jeden milión eur v najbližších piatich rokoch STU využije na prilákanie 10 vedcov zo zahraničia.

„Príležitosť tentokrát dostane dokopy 40 vedcov, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí a buď sa chcú vrátiť do rodnej vlasti, alebo pochádzajú z iných krajín a chcú robiť vedu na Slovensku. Vytvoríme im špičkové podmienky a, samozrejme, budeme od nich očakávať vysokú kvalitu,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Prvé výzvy a medzinárodné konkurzy plánujú partneri projektu vyhlásiť v júli 2020. A prví vedci by mohli začať svoje pracovné pobyty na Slovensku od januára 2021.

Vysoké hodnotenie a úspech projektu v programe H2020 dokazuje, že spájať sily má zmysel. Po podpise Memoranda medzi STU, UK a SAV v júni 2019 je SASPRO 2 pri projekte ACCORD, ktorý v celkovom objeme 110 miliónov eur realizuje STU v konzorciu s UK, ďalší príklad, že spolupráca prináša výsledky. Ukazuje sa, že spoločne vieme byť v medzinárodnom priestore úspešní. Od projektu očakávame angažovanie kvalitných nových kolegov a väčšiu internacionalizáciu nášho vnútorného prostredia,“ povedal rektor STU Miroslav Fikar.

Projekt súťažil v programe H2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND a získal vynikajúce ohodnotenie – celkové skóre 95,80%, čím sa automaticky zaradil medzi financované projekty. Jeho trvanie je päťročné s mierou spolufinancovania zo strany Európskej komisie na úrovni 50%. Celková hodnota projektu spolu so spolufinancovaním dosiahne úroveň 9 miliónov eur.