Prejsť na obsah
Verejnosť

V piatok 1. marca 2019  sa ujal vedenia STU prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. Úrad prevzal po  prof.h.c. prof.  Ing. Robertovi Redhammerovi, PhD., ktorý ukončil svoje pôsobenie na STU v Bratislave 28. februára.
Za rektora STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 ho  vymenoval   prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 30. januára 2019.
Prijatý mandát mu začne plynúť  23. marca 2019, do tohto termínu  je poverený výkonom funkcie rektora.

Akademický senát STU zvolil  Miroslava Fikara za kandidáta na rektora STU začiatkom decembra 2018.
Vo svojom volebnom programe uviedol, že úlohou vedenia univerzity je posilniť postavenie univerzity tak, aby bola rešpektovaným partnerom v európskom kontexte.

Miroslav Fikar  pôsobí na STU od roku 1989, od roku 2006 vo  funkcii riaditeľa Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU.