Prejsť na obsah
Verejnosť

Akreditačná komisia uverejnila v druhom kole zoznam ďalších špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských verejných vysokých školách.

V druhom pokračovaní projektu "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" medzi najlepšie vedecké tímy komisia vybrala tím profesora Radka Mesiara zo Stavebnej fakulty v odbore matematika a štatistika.

Zloženie špičkového tímu: Radko Mesiar, Magdaléna Komorníková, Jana Kalická, Andrea Stupňanová, Tomáš Bacigál, Peter Sarkoci.

Profesor Mesiar získal minulý rok aj ocenenie STU  za top publikácie, v roku 2009 získal ocenenie Vedec roka STU.

Článok o tomto vedeckom tíme na portáli vedanadosah.sk

Z pilotného projektu v roku 2015 sa STU môže pochváliť 4 špičkovými tímami:

  • dvoma na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v oblasti výskumu Chémia, chemická technológia a biotechnológie:

vedecký tím pre biotechnologické separácie (kontaktná osoba prof. M. Polakovič, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva)
vedecký tím pre výskum fyzikálno-chemických vlastností a štruktúry látok (kontaktná osoba prof. M. Valko,  Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky).

  • jedným tímom na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, v oblasti Elektrotechnika a elektroenergetika:

vedecký tím pre inovatívne materiály, technológie a štruktúry pre progresívne mikro/nano elektronické a fotonické prvky a systémy (prof. Daniel Donoval, Ústav elekroniky a fotoniky)

  • jedým tímom na Stavebnej fakulte, pre oblasť projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo:

vedecký tím pre regionálnu inžiniersku hydrológiu a hydrauliku pre vodné staviteľstvo (prof. Ján Szolgay,  Katedra vodného hospodárstva krajiny).

Projekt Identifikácia špičkových vedeckých tímov má ambíciu upozorniť širokú verejnosť na fakt, že slovenské vysoké školy majú tímy, ktorých vedecké výsledky sú uznávané vo svete a ktoré svoje poznatky prenášajú aj na svojich študentov, zapájajú ich do výskumu a poskytujú kvalitné vzdelávanie.