Prejsť na obsah
Verejnosť

                                                       

  • Turnaj mladých fyzikov 2018 spoznal víťazné tímy.
  • Víťazný tím sa pripravoval aj v laboratóriách Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.
  • Najlepších jednotlivcov z tímov ešte čaká rozhodujúce kolo.
  • Je medzi nimi i Karin Demková z Gymnázia J. Hronca v Bratislave.
  • Víťaz finále jednotlivcov bude reprezentovať SR na súťaži v Číne.
  • Karin sa pripravovala na súťaž najmä v laboratóriách Strojníckej fakulty STU.
  • STU ponúka stredoškolákom možnosť skúmať v univerzitných laboratóriách fakúlt.

Finále tohtoročného Turnaja mladých fyzikov sa konalo v piatok 20. 4. v Bratislave v Primaciálnom paláci. Víťazstvo si tento rok odniesol tím z Gymnázia J. Hronca, druhé miesto patrí Gymnáziu na Poštovej ul. v Košiciach a tretie tímu  1. Súkromného gymnázia v Bratislave. Tím Karin Demkovej rovnako z Gymnázia J. Hronca v Bratislave tentoraz skončil štvrtý, no Karin postúpila medzi najlepších jednotlivcov. Má tak šancu reprezentovať Slovensko na súťaži najlepších mladých fyzikov z celého sveta v júli v Číne. Karin sa do medzinárodného kola v Singapure dostala aj minulý rok. V  silnej konkurencií získal jej tím bronz.

V jednotlivých kolách Turnaja mladých fyzikov musia mladí fyzici riešiť vopred zadané úlohy, treba vykonať potrebné experimenty, popísať ich a na súťaži zaujímavo odprezentovať. Počet úloh s každým kolom rastie. V regionálnom kole Karin zabojovala s experimentmi na tému Kónické kopy, ktorý riešila v laboratóriách partikulárnych látok Ústavu procesného inžinierstva na Strojníckej fakulte STU.

Karin Demkova na Strojnickej fakulte STUKarin prezentuje svoju tému tímu vedcov a inžiniérov zo Strojníckej fakulty STU.

 „Na začiatku bol email, ktorý nám stredoškoláčka Karin Demková napísala. Na úvodnom stretnutí sme s údivom počúvali, čo všetko už vie o partikulárnych materiáloch a ich vlastnostiach.  Keď sme jej ukázali laboratórium, bolo jasné, že je to presne to, čo hľadá. Niekoľko týždňov chodila k nám do laboratória každý deň po vyučovaní. S radosťou sme sledovali, ako jej výskum ide a tešili sme sa, že sa nám v šikovnej študentke hádam do budúcna rysuje posila do nášho špičkového laboratória,“ hovorí Ing. Peter Peciar, PhD. z Ústav procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Stredoškolské laboratória nie sú vždy vybavené tak, ako tie na vysokej škole. Slovenská technická univerzita v Bratislave je preto otvorená spolupráci so študentmi. Stredoškoláci skúmajú často najmä v laboratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, no otvorené sú im aj dvere laboratórií iných fakúlt.  Väčšinou ide práve o výskum na súťaže, stredoškolskú odbornú činnosť či fyzikálne alebo chemické olympiády. 

Stredoškoláci bádajú v laboratóriách FCHPTStredoškoláci často bádajú v laboratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

„Vždy som mala blízko k matematike. Keď premýšľam o budúcnosti, rada by som sa venovala výskumu v medicíne. K fyzike som sa dostala bližšie až po nástupe na gymnázium, vďaka učiteľovi, ktorý  Turnaj mladých fyzikov kedysi absolvoval a dnes sa venuje študentom po práci vo svojom voľnom čase a robí to pútavo. Turnaj je pre študentov zaujímavý, lebo spája reálny výskum s teóriou a k tomu vyžaduje od účastníkov i dobré prezentačné zručnosti. Na národnom, a samozrejme, na medzinárodnom kole musíme prezentovať v angličtine,“ hovorí Karin Demková, študentka 2.  ročníka Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.

V  téme Kónické kopy skúmala Karin to, pod akým uhlom a pri akých podmienkach sú schopné nepriľnavé granulárne látky tvoriť kužeľovité kopy. Sledovala tiež, kedy sa na kopách sypaného materiálu vytvorí lavína. Skúmala zmeny pri rôznych typoch materiálu a podložiek,  sypný uhol, vplyv veľkosti a tvaru častíc, trenie a údaje merala a matematicky vyhodnocovala. Pre národné kolo 20. 4. si Karin a jej tím museli pripraviť ďalšie zo zoznamu experimentov: Špicaté vlny vo valci (skúmať nezvyčajné správanie kvapaliny, ktorá pri istom pohybe valca tvorí špicaté vlny), Váženie času (prečo presýpacie hodiny menia svoju váhu?) či Žiarivá lampa (optické javy).  

Stredoškoláci na prehliadke Strojnckej fakultyStredoškoláci na prehliadke Strojníckej fakulty STU počas Letnej univerzity.

Laboratórium partikulárnych látok Strojníckej fakulty STU bolo pre výskum Karin ideálne. Vedci tu skúmajú vlastnosti rôznych typov látok. A vyvíjajú stroje i technologické postupy, ktoré látkam dokážu dať taký tvar a veľkosť, aký zabezpečí výrobcami požadované vlastnosti - napr. čas, kedy sa tabletky v žalúdku rozpustia či ako postupne sa majú do pôdy uvoľňovať živiny z viackomponentného hnojiva. „V laboratóriu disponujeme vybavením, ktoré nám umožňuje nielen pre účely výskumu, ale priamo pre výrobné spoločnosti, zabezpečiť návrh unikátnych technológií spracovania práškových a zrnitých materiálov, transformácie tvaru aj mechanicko-fyzikálnych vlastností produktov pre chemický, potravinársky, farmaceutický priemysel a ďalšie odvetvia ťažkého priemyslu, ako  hutníctvo, strojárstvo či energetika,“ hovorí profesor Marián Peciar, vedúci Ústavu procesného inžinierstva SjF STU a prorektor Slovenskej technickej univerzity. S kolegami je autorom viacerých patentov a inovatívnych technológií, napr. na spracovanie vysoko aktívneho prachového odpadu z výroby acetylénu do brikiet, alebo na spracovanie prachového odpadu pri výrobe brzdových platničiek do granúl, čo umožňuje vrátiť prach späť do výroby. Ich patentovaný Axiálny extrudér je zariadenie, ktoré dokáže spracovať aj inak nespracovateľné jemnozrnné materiály.  

Karin Demková sa pripravuje v týchto dňoch v laboratóriu  na výber národného finalistu pre medzinárodné finále Turnaja mladých fyzikov. Kto postúpi do Číny, bude známe koncom mája.

Karin DemkováKarin Demková už minulý rok zastupovala Slovensko na medzinárodnom Turnaji mladých fyzikov.

 

Stredokošláci na FCHPTStredoškoláci v laboratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU počas Letnej univerzity pre stredoškolákov.