Prejsť na obsah
Verejnosť

Ocenenie za transfer technológií do praxe si tento rok odniesol Ing. Peter Peciar, PhD., z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU.

Peter Peciar si odniesol cenu v kategórii Prístup inovátora k realizácii transferu technológií. V tejto kategórii vyhlasovateľ oceňuje pôvodcu alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výsledkov výskumu a vývoja ich činnosti a ich následnej komercializácii.

Ako pôvodca sa P. Peciar podieľal na vzniku viacerých predmetov priemyselného vlastníctva a aktívne pristupoval k vzájomnej spolupráci s Kanceláriou spolupráce s praxou STU v Bratislave a aj externými expertmi.

P. Peciar je hlavným pôvodcom, alebo jedným z pôvodcov nasledovných technológií: Axiálny extrudér s rotujúcou hlavou (jeden z pôvodcov), Mobilný univerzálny merací systém tlakov v partikulárnych materiáloch a spôsob kalibrácie tlakových snímačov (hlavný pôvodca), Experimentálne testovacie zariadenie k dynamickým, termálnym a tribologickým analýzam komponentov kotúčových bŕzd (jeden z pôvodcov),  Multifunkčný granulátor (hlavný pôvodca), Lisovací prípravok slúžiaci na termo-mechanickú analýzu vlastností práškového materiálu počas jednoosového otáčania (hlavný pôvodca),  Laboratórny varák(jeden z pôvodcov). Cenu získal zvlášť za prístup pri ochrane a komercializácii technológie multifunkčný granulátor a za aktívnu propagáciu témy transferu technológií na STU v Bratislave. 

Peter Peciar pôsobí ako vysokoškolský učiteľ a člen výskumného tímu v oblasti partikulárnych látok na Ústave procesného inžinierstva SjF STU.

Film o výskume na Ústave procesného inžinierstva SjF vysielala naposledy Dvojka v rámci cyklu Spektrum vedy. Pozrieť si ho možno na stránke CVTI. Dokument približuje vývoj a návrh nových technológií, strojov a aparátov v oblasti chemického, potravinárskeho a spotrebného priemyslu. Ukazuje, ako vznikajú zariadenia a technológie pre práškové materiály, čo všetko sa overuje v laboratórnych podmienkach a ako sa rodí technológia od výpočtov, simulácii až po spustenie výroby.

Ocenenie za transfer technológií sa odovzdáva každoročne na Konferencii Transfer technnológií na Slovensku a v zahraničí. Konferencia prebieha v dňoch 6. a 7. 10 2016 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. Program konferencie.

P. Peter a L. Rybanská z Kancelárie spolupráce s praxou

Peter Peciar a Lucia Rybanská z Kancelárie spolupráce s praxou STU.

Aj minulé ročníky patrila cena za transfer technológií vedcom a odborníkom z STU:

Rok 2015: 

Najlepšie realizovaný transfer technológií

Kancelária spolupráce s praxou Slovenská technická univerzita v Bratislave za

Prísadu na zvýšenie cetánového čísla dieselových palív alebo biodieselových palív a jej použitie

pôvodcovia: doc. Ing. Pavol Daučík, PhD. a kolektív z FCHPT STU

Prístup inovátora k realizácii transferu technológií

doc. Ing. František Duchoň, PhD. a kolektív, FEI STU v Bratislave

Rok 2014:

Najlepšie realizovaný transfer technológií

Kancelária spolupráce s praxou STU za Prísady zlepšujúce cetánové číslo dieslových palív

pôvodcovia: doc. Ing. Pavol Daučík, PhD. a kol. FCHPT STU

Rok 2013:

Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi

Biodegradovateľné plasty

pôvodcovia: prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. SAV, doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. , prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. a kol. z FCHPT STU