Prejsť na obsah
Verejnosť

Dnes bola na Rektorát STU doručená informácia o tom, že členka akademického senátu FIIT STU, ktorá zastupuje študentskú časť akademickej obce FIIT, sa vzdala svojho mandátu v AS FIIT STU.

Týmto právnym aktom došlo k znemožneniu sfunkčnenia vrcholného orgánu akademickej samosprávy na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. "Akademický senát FIIT STU je nefunkčný už viac než rok a, žiaľ, tento stav bude pokračovať, " konštatoval rektor STU Miroslav Fikar. 

Akademickí senátori získavajú mandáty v demokratických voľbách, zastávajú tak volené funkcie a je plne v právomoci jednotlivých nositeľov a nositeliek mandátov, ako naložia so zodpovednosťou a dôverou svojich voličov, ktorú získali vo voľbách. "Vzdanie sa mandátu k týmto právomociam patrí a preto toto rozhodnutie rešpektujeme," uvádzajú rektor STU a predseda AS STU. 

K znefunkčneniu AS FIIT STU však dochádza v kritickom momente, keď Fakulta prechádza vážnou krízou a práve akademický senát má byť stabilizačným faktorom jej budúceho vývoja. Nerozumieme preto dôvodom, pre ktoré sa zvolená senátorka vzdala mandátu a tým pádom zastupovania záujmov študentov FIIT vo chvíli, keď sa na Fakulte opäť sfunkčnila platforma priamo určená aj na obhajovanie záujmov študentov FIIT.

"Mrzí nás, že k tomuto kroku došlo práve vo chvíli, keď po takmer roku došlo k opätovnému sfunkčneniu akademického senátu FIIT, v prospech čoho vynaložili mnohí akademickí funkcionári STU, či už z prostredia Akademického senátu STU, vedenia STU, aj rektor STU, enormné úsilie," povedal predseda Akademického senátu STU Marián Peciar. 

O ďalších krokoch bude rozhodovať vedenie univerzity spolu s Predsedníctvom a členmi Akademického senátu STU a budeme o nich informovať.

Čítajte viac: 

Voľby do AS FIIT STU su platné