Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 4. júna 2020 sa v priestoroch rektorátu STU konali voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023.

Voľby prebehli v súlade s Organizačnými pokynmi a harmonogramom na dokončenie volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT. Predsedníctvo AS STU schválilo výsledky volieb a volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU spracovala a zverejnila výsledky.
 
Akademický senát FIIT STU má týmto aktom obsadených všetkých 12 mandátov a po zvolaní ustanovujúcej schôdze môže senát fakulty riadne plniť funkcie vrcholného orgánu akademickej samosprávy Fakulty informatiky a informačných technológií STU.