Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 17. 5. 2013 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku v Trnave.

Podujatia sa zúčastnili významní hostia z  domáceho a zahraničného akademického, hospodárskeho, ale i spoločenského života. Hostí v úvode privítal dekan MTF STU Oliver Moravčík. Potom sa im prihovorili rektor STU Róbert Redhammer a  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Príhovory boli prejavom uznania niekoľkoročného úsilia a vytrvalosti, ktorá predchádzala celému projektu. Spoločnú radosť z naplneného zámeru potvrdil vo vystúpení aj jeden z riaditeľov  Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf Peter Joehnk. Slávnostného otvorenia budovania parku sa zúčastnili aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek a predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Tibor Mikuš.

Po príhovoroch sa uskutočnil samotný akt otvorenia a odhalenia pamätnej tabule, ktorá bude v budúcnosti  na stene budovy pripomínať dnešný deň.

Dňom 17. 5. 2013 bola takto spustená prvá etapa budovania Univerzitného vedeckého parku a v Trnave sa začalo s výstavbou objektu Materiálového výskumu – Slovakion. V rámci tohto projektu sa vybuduje objekt s najmodernejšími technológiami na svetovej úrovni: Vedecké pracovisko materiálového výskumu s laboratóriami :
Laboratórium technológií iónového lúča
Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície
Laboratórium analytických metód
Laboratórium počítačového modelovania.

Pracovisko bude primárne zamerané na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových technológií.

Ďalšie podrobnosti o Univerzitnom vedeckom parku nájdete na stránke MTF STU.

Bližšie informácie a tlačovú správu o vedeckých parkov, ktoré STU vybuduje v Trnave a v Bratislave nájdete na stránke STU v časti tlačové správy.

Fotogaléria z otvorenia výstavby Univerzitného vedeckého parku v Trnave.

Pamatna tabulka univerzitneho parku v Trnave

Otvorenie vystavby Univerzitneho vedeckeho parku v Trnave

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Operačný program: Výskum a vývoj
ITMS kód: 26220220179
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Začiatok realizácie projektu: 01.03.2013
Koniec realizácie projektu: 30.06.2015
Miesto realizácie projektu:

J. Bottu č. 25, 917 24  Trnava
Botanická č. 49, 917 24  Trnava

Investor: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Objem finančných prostriedkov: 42 105 262,43 € (na celý univerzitný vedecký park)
Zdroje financovanie:

85% štrukturálne fondy EÚ
10 % štátny rozpočet
5%  prijímateľ