Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave bola dnes slávnostná inaugurácia nového rektora Olivera Moravčíka. Súčasne nový rektor inauguroval dekana Strojníckej fakulty Ľubomíra Šooša na ďalšie funkčné obdobie. Pre epidemickú situáciu slávnosť usporiadali v zúženom formáte.

V poradí 20. rektor Slovenskej technickej univerzity Oliver Moravčík zložil slávnostný sľub a z rúk predsedu Akademického senátu univerzity Mariána Peciara prevzal rektorské insígnie.

V príhovore k najvyšším predstaviteľom univerzity a fakúlt sa rektor STU Oliver Moravčík prihlásil k pozitívnym počinom predchodcov a k vzdelávaniu v duchu tzv. humboldtizmu. „Chcem pojmu univerzita opätovne navrátiť pôvodný význam – sme  universitas magistrorum et scholarium (spoločenstvo učiteľov a študentov), ktorého súčasti po predchádzajúcom období musia opätovne nájsť k sebe cestu – dialógom, diskusiou a najmä involvovaním najlepších študentiek a študentov vyšších semestrov do výučby a výskumu,“ povedal profesor Moravčík. Zdôraznil potrebu vytvárať tímy, schopné obstáť v medzinárodnej deľbe práce i v konkurencii, zefektívniť administratívu a optimalizovať riadiace procesy.

Ak chce byť z STU moderná európska inštitúcia, je podľa rektora Moravčíka potrebné okamžite naštartovať reformy, ktoré ju priblížia jej vzorom v Európskej únii. Rovnako sa treba zaoberať aktuálnymi trendmi – Race to Zero, Green University/Green Faculty, New European Bauhaus, Industry 4.0, Cyber Security, Paperless University/Faculty a ďalšie.

Ťažiskom v budúcnosti musí byť podľa rektora STU zapojenie sa do vytvárania spoločného európskeho výskumného priestoru účasťou univerzity v medzinárodných projektoch – predovšetkým v inštitútoch ako sú HORIZON EUROPE, KIC EIT, ESA, kde sú kumulované finančné prostriedky v nebývalej výške. Na báze výsledkov vo vede a výskume sa pokúsiť získať zahraničných študentov, výberové konania na obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov rozšíriť okamžite aj na najbližšie zahraničie. Máme i svojom najbližšom okolí spoľahlivých a úspešných partnerov. V úzkej spolupráci s nimi musíme aj v našom regióne vytvoriť pracovné možnosti pre našich úspešných absolventov, ako to už pred dekádami urobili naši kolegovia v Rakúsku i Česku,“ uzavrel inaugurovaný rektor STU Oliver Moravčík, ktorého prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie 7. septembra.

Videozáznam z celého priebehu slávnostnej inaugurácie si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/watch?v=xnUM6TGXp8E 

Foto: Tibor Rózsár