Prejsť na obsah
Verejnosť
Promované absolventky (predný rad v strede) a absolventi (zadný rad) Professional MBA Automotive Industry 2015 - 2017 so zástupcami kooperujúcich univerzít

Promované absolventky (predný rad v strede) a absolventi (zadný rad) so zástupcami kooperujúcich univerzít;

za STU: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. O. Moravčík (prorektor STU pre strategickú spoluprácu a rozvoj),
Doc. Ing. J. Lešinský, CSc. (akademický riaditeľ STU);

za TU Wien: Prof. Dr. B. Martens (dekan pre vzdelávanie CEC TU Wien), Mag. P. Aigner (fin. manažérka CEC TU Wien),
Prof. Dr.- Ing. Wilfried Sihn (akademický riaditeľ TU Wien), DI H. Miorini (lektor, Vice President OE Sales Austria & Southeast Europe, Robert Bosch AG), Dipl. Kfm. B. Kroll-Thaller, MBA (lektorka), Dr. Han M. W., MSc. (manažér programu TU Wien), S. Wagner (asistentka programu TU Wien)

V sieni Kuppelsaal na Technickej univerzite vo Viedni sa uskutočnila 7. decembra 2017 promócia už siedmej skupiny účastníkov programu „Professional MBA Automotive Industry“, na ktorom úspešne kooperujú STU v Bratislave a TU Viedeň od roku 2009. Program je profesionálnou prípravou manažérov v automobilovom a dodávateľskom priemysle na náročné úlohy a výzvy dynamického prostredia globálnej ekonomickej súťaže, organizovaný vo Viedni a Bratislave ako dvojročné kombinované MBA štúdium popri zamestnaní. Pozostáva zo vzdelávacích modulov v oblastiach ako sú riadenie, organizačné správanie a manažment ľudských zdrojov, európske a medzinárodné obchodné právo, podnikové financie, marketingové stratégie, komunikačné zručnosti a i., ktoré sú realizované s dôrazom na ich aplikáciu v praxi automobilovej výroby a logistiky.

Tento rok ukončili štúdium a  titul MBA získali všetci osemnásti účastníci siedmej skupiny programu 2015 – 2017. Z prítomných promovaných boli 9 z Rakúska, 4 zo Slovenskej republiky, 2 z Nemecka, 1 študent z USA, 1 študent z Ruska a jeden z Holandska. Prestížny titul bol tiež udelený trom úspešným absolventom zo šiestej skupiny, z ktorých sa promócie osobne zúčastnil študujúci z Ruska. Svoju účasť ospravedlnili pre pracovnú vyťaženosť absolventka zo Slovenska a absolvent z Južnej Kórei. Súhrnne za obdobie realizácie programu od prvej po siedmu skupinu bolo udelených 99 diplomov.

Slávnostnú promóciu organizovanú ako spoločnú udalosť pre dva postgraduálne programy „Professional MBA Automotive Industry“ a „MSc Renewable Energy Systems“ otvoril a moderoval dekan CEC na TU Viedeň Prof. Dr. B. Martens. So slávnostným príhovorom vystúpil prorektor Dr.h.c. prof. Dr. Ing. O. Moravčík (STU), ktorý predstavil miesto a význam Slovenskej technickej univerzity na Slovensku i v medzinárodnom priestore aj s ohľadom na jej 80 ročnú tradíciu. Prítomným akademikom, absolventom a hosťom sa prihovorila i pani DI Karin Mottl, MSc, riaditeľka Energiepark Bruck/Leitha.

Pred samotným odovzdávaním diplomu účastníkom programu Professional MBA Automotive Industry vystúpil s príhovorom akademický riaditeľ prof. Sihn (TU Wien). Akademický riaditeľ programu STU doc. Lešinský zagratuloval a odovzdal v promovanej siedmej skupine ocenenie za najlepší študijný výsledok, ktoré si prevzal pán Heilke Ytsma, MBA z Holandska.

Za úspešných absolventov poďakoval a svoje obohacujúce skúsenosti z priebehu štúdia v medzinárodnej skupine osemnástich členov manažmentov európskych i globálnych spoločností stretávajúcich sa na výučbe vo Viedni i Bratislave, zhrnul vo svojom príhovore pán Michael Schmidt, MBA.

Ku príjemnej atmosfére prispel hudobný program univerzitného hudobného kvarteta. Ceremoniál zakončil prof. Martens poďakovaním partnerom. Záverom odznela hymna EU.

Všetkým absolventom spolu s ich príbuznými a známymi vyjadrujeme úprimnú gratululáciu k ukončeniu štúdia. Účastníkom zo Slovenska patrí vďaka za presvedčivú reprezentáciu, usilovné štúdium a spracovanie diplomovej práce. Poďakovanie patrí aj vedúcim ich záverečných prác za trpezlivú spoluprácu v záverečnom semestri.

Aktuálne je v ôsmej skupine programu (2016 – 2018) zapojených trinásť účastníkov z ktorých štyria sú zo Slovenska. Program sa otvorí deviaty krát v marci 2018, prihlášku je možné podať do konca januára 2018. Viac o programe na: http://automotive.stuba.sk.

Kuppelsaal na Technickej univerzite vo Viedni

Úspešná absolventka zo Slovenska (v strede), zľava prorektor STU prof. Moravčík a dekan CEC TU Wien prof. Martens, sprava akademickí riaditelia prof. Sihn a doc. Lešinský

Kuppelsaal na Technickej univerzite vo Viedni

Úspešná absolventka zo Slovenska (v strede), zľava prorektor STU prof. Moravčík a dekan CEC TU Wien prof. Martens, sprava akademickí riaditelia prof. Sihn a doc. Lešinský

Príhovor prof. Moravčíka, prorektora STU na TU Wien

Dekan Continuing Education Center TU Wien, prof. Martens

Príhovor prof. Moravčíka, prorektora STU na TU Wien

Dekan Continuing Education Center TU Wien, prof. Martens

Ocenený absolvent za najlepšie akademické výsledky v siedmom behu štúdia Professional MBA Automotive Industry (v strede) Hudobný sprievod promočného ceremoniálu v podaní univerzitného kvarteta TU Wien

Ocenený absolvent za najlepšie akademické výsledky v siedmom behu štúdia Professional MBA Automotive Industry (v strede)

Hudobný sprievod promočného ceremoniálu v podaní univerzitného kvarteta TU Wien

Spoločné fotenie promovaných a akademikov v priestoroch univerzity TU Wien

Príhovor a poďakovanie zástupcu promovanej študijnej skupiny Professional MBA Automotive Industry 2015 – 2017

Spoločné fotenie promovaných a akademikov v priestoroch univerzity TU Wien

Príhovor a poďakovanie zástupcu promovanej študijnej skupiny Professional MBA Automotive Industry 2015 – 2017

Doc. Ing. J. Lešinský, PhD. – akademický riaditeľ programu STU, Ing. Miroslav Babinský – manažér programu STU,
Mgr. J. Gajdošová – asistentka programu STU

 

Foto: TU Wien