Prejsť na obsah
Verejnosť

V Aule D. Ilkoviča na Mýtnej ul. sa dňa 12. 11. 2012 v čase od 13.00 do 16:30 hod. uskutočnil seminár venovaný vzdelávaniu
na STU pod názvom

"Vzdelávanie na STU – výnimočnosti – špecifiká - zaujímavosti“

Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť osláv 75. výročia založenia STU a 250. výročia vzniku Banskej akadémia v Banskej Štiavnici.

Zámerom seminára bolo podporiť vzájomnú informovanosť a dialóg medzi fakultami STU a umožniť tak na vnútrouniverzitnej úrovni si vymieňať pozitívne skúsenosti z oblasti vzdelávania na STU.

Fakulty, resp. celouniverzitný ústav STU mali príležitosť prezentovať svoje špecifiká vo vzdelávaní – v čom sú výnimoční, uviesť svoje pozitívne príklady z organizácie vzdelávania, prístupov k študentom a pod. Svoj priestor na prezentáciu dostali aj študenti STU. 

Všetkým zúčastneným a predovšetkým prezentujúcim účastníkom seminára ešte raz ďakujem.
F. Horňák 

Jednotlivé prezentácie ako aj fotodokumentácia je k nahliadnutiu tu: