Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Už po 9. raz udelil rektor STU Robert Redhammer granty mladým vedcom. Každý z podporených mladých vedcov získal grant vo výške okolo tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča na Mýtnej ulici 36 v BA,  v stredu 2. mája.

Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Študenti FCHPT získali granty na experimenty smerujúce k využitiu patentovaných bioplastov. Budú skúmať ich využitie v oblasti tkanivového inžinierstva, ale aj pri 3D tlači. Silnou tému, ktorá dnes zaznieva vo verejnosti, je prítomnosť mikroplastov v pitnej aj povrchovej vode. Aká je situácia na Slovensku by chceli po prvý raz zisťovať aj vedci z STU, radi by grant využili aj na testovanie rôznych foriem degradácie mikroplastov.

rektor odovzdáva granty pre mladých vedcov

Študenti SvF sa zamerajú napr. na výskum vnútornej klímy, ale aj na pohodu chodcov a ich ochranu pred vetrom v mestskej zástavbe. To skúmajú vo veternom tuneli a navrhujú úpravy tvarov budov a stavebných konštrukcií, ktoré môžu prispieť k pohode chodcov.

Väčšinu času strávia ľudia v interiéri. Kvôli tomu  má každý právo na zdravé a príjemné prostredie tak doma, ako aj v práci. Jednotlivé zložky prostredia – teplo, vlhkosť, svetlo, zvuk, ale aj toxické látky či mikroorganizmy, môžu zaťažovať obyvateľov budov,“ píše v projekte študent Imrich Sánka. Skúmal zmenu vnútorného prostredia bytového domu po rekonštrukcií, a to pomocou objektívnych meraní aj subjektívnych dotazníkov. Zistil, že „obnova bytového domu môže ovplyvniť vnútorné prostredie, môže zvýšiť vnútornú teplotu, znížiť intenzitu výmeny vzduchu a zvýšiť koncentrácie CO2 vo vnútornom vzduchu.“ Vo výskume chce pokračovať a výsledky prezentovať na konferencii Indoor Air v Philadelphii.

Študentka Fakulty architektúry Andrea Lacková bude skúmať potenciál rozvoja malých a stredných miest na Dunaji, a to v rámci projektu DANUrB – INTERREG Dunajská stratégia. Michal Hajduk z Ústavu manažmentu STU získal grant na výskum využitia sociálnych médií v participatívnej plánovacej kultúre.

Študent Strojníckej fakulty STU Radovan Ružinský sa zameriava na kvalitu pitnej vody. „Na Slovensku je viacero oblastí, kde sa nachádzajú málo mineralizované vody, ochudobnené o vápnik, horčík či stopové prvky. Tieto vody sú veľmi korozívne, ničia potrubia a vodojemy a voda sa tak obohacuje o nežiaduce stopové prvky. Pri úprave vody je potrebné zvýšiť obsah vápnika či horčíka a znížiť korozívne účinky. Pre tento účel sa javí vhodný reaktor s fluidnou vrstvou,“ vysvetľuje v projekte. Bude vyvíjať najvhodnejší  granulát pre reaktor z materiálov ako vápenec, dolomit, sádrovec či Magno-Dol.

Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií STU skúmajú využitie behaviorálnej biometrie (pozri video), ktorá má potenciál nahradiť dnešnú ochranu mobilných zariadení heslami či vzormi. Behaviorálna biometria je silne individuálna a mohla by zvýšiť ochranu zariadení. Študenti chcú tiež pokračovať vo výskume neurónových sieti, ktoré na základe hlbokého učenia majú možnosť zrýchliť a zefektívniť diagnostiku niektorých ochorení. Na využitie neurónových sieti v diagnostike a liečbe aterosklerózy sa zameriavajú aj študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.  Nadväzujú na výskum, v ktorom prostredníctvom umelej inteligencie a metód dolovania dát vytvorili systém na podporu rozhodovania pri určení vhodnej liečby pri pacientoch s ischemickou chorobou srdca.

Študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky STU budú hľadať cestu k vyššej účinnosti LED osvetlenia na báze organických materiálov,  budú skúmať najmodernejšie metódy ovládania zariadení v IoT (internet vecí) pomocou zmiešanej reality. A budú vyvíjať aj nové parametre na posúdenie bezpečnosti hlbinných úložísk vyhoreného jadrového paliva.

Rektor STU Robert Redhammer vysvetľuje, že univerzitný grantový program pre mladých je "školou" písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov  – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

Zoznam všetkých podporených projektov.

 

rektor odovzdáva granty mladým vedcom