Prejsť na obsah
Verejnosť

Grant na podporu výskumu získalo sedem mladých vedcov. Dekréty si prevzali v stredu (29. 6. 2016) z rúk rektora STU Roberta Redhammera.

"Teším sa, že máte chuť pracovať,verím, že aj tieto financie vám pomôžu zrealizovať vaše predstavy a plány," povedal rektor.

Sedem úspešných mladých vedcov vybrala komisia z 31 podaných žiadostí, granty na podporu  excelentných mladých vedeckých tímov poskytuje univerzita na základe smernice  rektora o grantovej schéme.

V tomto prípade ide  o pokračujúce granty pre exceletných mladých vedcov.Viac ako stovku grantov pre mladých vedcov rozdala STU už v apríli. (https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/mladi-vedci-dostali-granty-1.html?page_id=9952)

Zoznam mladých vedcov a téma, ktorú riešia:

 Ing. Katarína Turáková, PhD.  (FCHPT STU) - Rozvoj multidrug rezistencie na liečivá používané v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie 

Ing. Aleš Ház, PhD.   (FCHPT STU) - Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým

Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.   (FCHPT STU) - Štruktúrna identifikácia komplexov prechodných kovov a ich biomimetrická aktivita 
 
Ing. Miloš Matúš, PhD.  (SjF STU) -  Výskum trvanlivosti geometricky zložitých zhutňovacích nástrojov a technologicko-ekonomická optimalizácia ich výroby 

 Ing. Štefan Čerba, PhD.  (FEI STU) - Rozvoj metód merania priestorovej emitancie neutrónov a difúznej dĺžky neutrónov vo vode    

 Ing. Jana Bohovičová, PhD. (MTF STU) - Gradientné nanokompozitné TiC vrstvy pripravené pomocou novej generácie PIII&D pre aplikácie v automobilovom priemysle    

 Ing. Lenka Konečná,  PhD.  (SvF STU) -  Experimentálna a numerická simulácia účinkov vetra pri optimalizovaní návrhu stavebných konštrukcií   

Rektor odovzdal dekréty mladým vedcom

Rektor odovzdal dekréty mladým vedcom

Rektor odovzdal dekréty mladým vedcom