Prejsť na obsah
Verejnosť

Výrobný sektor Európskej únie predstavuje viac ako dva milióny spoločností a zamestnáva približne 32 miliónov pracovníkov, čo predstavuje takmer 14 % celkového HDP. Aj keď je toto odvetvie dôležitou základňou pre rast a prosperitu, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ohrozuje jeho ďalší rozvoj a vyhliadky do budúcnosti.

Jednou z hlavných výziev, ktorým tento sektor čelí, je prilákanie nových generácií zamestnancov, pretože s prácou v tejto oblasti sa spájajú silné mylné predstavy. Výroba sa považuje za málo technicky náročnú, nebezpečnú, a často sa spája so zastaraným alebo špinavým pracovným prostredím. Realita je taká, že toto odvetvie bolo v posledných desaťročiach predmetom významnej technologickej transformácie a v súčasnosti predstavuje pokrokové a vysoko hodnotné odvetvie zamerané na inovácie a rozvoj. Výroba poskytuje vzrušujúce kariérne príležitosti pre každú úroveň vzdelania vrátane inžinierov, dizajnérov a programátorov s bakalárskym a magisterským titulom a vedcov a výskumníkov s doktorátmi.

Od apríla do októbra 2020 bolo viac ako 600 žiakov a učiteľov zo stredných škôl z Estónska, Grécka a Slovenska zapojených do aktivít zameraných na predstavenie viacerých aspektov vývoja a tvorby produktov a podnietenie záujmu mladých ľudí o kariéru v priemyselnej výrobe. Účastníkom boli predstavené témy ako robotika, virtuálna realita, rozšírená realita, 3D tlač a mali možnosť preskúmať, ako sa tieto oblasti využívajú v reálnych priemyselných procesoch.

Iniciatíva sa uskutočnila v rámci implementácie projektu „Interactive Manufacturing @ Schools“ (InMaS) a bola realizovaná konzorciom pozostávajúcim z 3 európskych univerzít – Slovenská technická univerzita v Bratislave, University of Patras - LMS, University of Tartu a jedného priemyselného partnera, modernej strojárskej spoločnosti zo Slovenska – SPINEA, s.r.o. Realizácia projektu InMaS bola možná vďaka finančnej podpore Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), orgánu vytvoreného Európskou úniou v roku 2008 s cieľom posilniť inovačnú schopnosť Európy.

Cieľom projektu bolo vytvoriť a implementovať efektívny mechanizmus zvyšovania povedomia a záujmu o širokú oblasť príležitostí generovaných sektorom priemyselnej výroby a inováciami. Cieľové aktivity boli zamerané na žiakov a učiteľov stredných škôl a ich cieľom bolo poskytnúť im príslušné študijné skúsenosti a praktické nástroje na pochopenie, testovanie a preskúmanie viacerých aspektov tvorby produktu.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa mnohé z aktivít uskutočnili virtuálnou formou. Tím „Interactive Manufacturing @ Schools“ musel hľadať nové spôsoby, ako zapojiť študentov, keďže fyzické stretnutia neboli možné. Bolo vyvinutých veľa inovatívnych a zaujímavých prístupov, vďaka ktorým sa študenti začali zaujímať o výrobné a technické oblasti, ako sú webináre, online aktivity a virtuálne workshopy na univerzitách. Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci implementácie projektu realizovala 9 webinárov, 7 workshopov pre žiakov SŠ a jeden workshop pre učiteľov. Spätnú väzbu sme sa aj v tejto náročnej dobe snažili zhromaždiť a jedným z výstupov projektu bude dokument sumarizujúci najlepšie skúsenosti pri realizácii takýchto aktivít. Všetky aktivity a doterajšie výsledky nájdete na www.manufacturing4schools.eu

V strednodobom horizonte partneri projektu očakávajú, že sa im prostredníctvom týchto aktivít podarí zvýšiť počet študentov technických odborov, zlepšia sa znalosti žiakov a súborom získaných skúseností a zručností budú oveľa lepšie pripravení pre ich ďalšie zamestnanie. To následne povedie k zvýšeniu počtu kvalifikovaných a vzdelaných odborníkov pripravených vstúpiť na výrobný trh a k zvýšeniu inovácie v zapojených krajinách.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na:

https://www.facebook.com/manufacturing4schools                                    https://www.instagram.com/manufacturing4schools                                                                                          https://twitter.com/Manufacturing4S

 

Tlačová správa v ENG  verzii: Press release