Prejsť na obsah
Verejnosť

LOGO Jazykového centra ICV STU

Inštitút celoživotného vzdelávania  STU, Jazykové centrum ICV STU

otvára v letnom semestri akad. roka 2017/2018, so začiatkom od februára 2018 nasledovné kurzy:

Kurz Anglického jazyka (úroveň A1, A2, B1, B2)  a Nemeckého jazyka  (úroveň A1, A2).

Viac informácií nájdete na www.jazykovecentrum.stuba.sk