Prejsť na obsah
Verejnosť

Pretrvávajúca epidemiologická situácia neumožňuje uskutočniť promóciu absolventov doktorandského štúdia prezenčným slávnostným spôsobom, ako je štandardne zvykom.

STU sa rozhodla aj napriek prekážkam promóciu nezrušiť, ale uskutočniť netradičnou online formou dňa 9. októbra 2020.

Záznam online promócie je sprístupnený na tejto webovej stránke v aktuálnom čase. Neskôr si bude možné záznam pozrieť z archívu.

Absolventi doktorandského štúdia akademického roku 2019/2020 vrátane absolventov, ktorí skončili štúdium do 30. septembra 2020.

Príhovory rektora STU a dekanov fakúlt STU:

Rektor STU

dekan Stavebnej fakulty STU

dekan Strojníckej fakulty STU

dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU

dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave

dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU