Prejsť na obsah
Študenti

Harmonogram akademického roka 2021/2022

Harmonogram akademického roka 2022/2023

   
Priebeh akademických obradov a akademických slávností konaných na STU upravujú nasledovné interné predpisy: