Prejsť na obsah
Študenti

Harmonogram akademického roka 2020/2021

Harmonogram akademického roka 2021/2022


  • Promócie absolventov doktorandských študijných programov
    (vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa odporúča akademické obrady vrátane promócií absolventov uskutočniť online formou)

   

>>> ONLINE PROMÓCIA <<<

   
Priebeh akademických obradov a akademických slávností konaných na STU upravujú nasledovné intrené predpisy: