Prejsť na obsah
Študenti

Rozhodnutie rektora o udelení REKTORSKÉHO VOĽNA dňa 28. februára 2020 od 12:00 hod. 

Priebeh akademických obradov a akademických slávností konaných na STU upravujú nasledovné intrené predpisy: