Prejsť na obsah
Verejnosť

Dovoľujeme si upozorniť študentky, študentov, zamestnancov na termíny nových výziev.

 

Program na podporu mladých výskumníkov:

Termín vyhlásenia výzvy: 7. december 2018

Termín na predkladanie žiadostí na fakulte: 8. február 2019, 13.00 hod.

Termín pre fakulty na predkladanie žiadostí na rektoráte: 22. február 2019, 13.00 hod.

Program na podporu mladých výskumníkov (smernica) 

Výzva na predkladanie žiadostí – projekty mladých 2018 + Žiadosť o grant

 

Cena rektora o najlepšie publikácie:

Termín vyhlásenia: 7. december 2018

Uzávierka podávania návrhov: 11. február 2019

Cena rektora o najlepšie publikácie 2019

 

Cena rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo:

Termín vyhlásenia: 7. december 2018

Uzávierka podávania návrhov: 11. február 2019

Cena rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo 2019