Prejsť na obsah
Verejnosť


Prof. Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
a
Prof. Marco Pacetti, rektor Universitá Politecnica delle Marche

podpísali univerzitnú rámcovú dohodu o spolupráci vo vzdelávaní, vede a výskume.

Rámcové univerzitné dohody STU