Prejsť na obsah
Verejnosť

Dovoľujeme si upozorniť docentov, profesorov a výskumných pracovníkov na termíny novej internej univerzitnej súťaže na vypísanie tém na postdoktorandské výskumné pobyty na STU.

Termín vyhlásenia výzvy: 3. február 2020

Uzávierka podávania návrhov: 30. 04. 2020

Výzva 2020 - Žiadosť o grant

Smernica 6/2014 – SR