Prejsť na obsah
Verejnosť

Návšteva siedmej skupiny študujúcich Professional MBA Automotive Industry 2015 - 2017 v Hyundai MOBIS, Žilina

Návšteva študujúcich „Professional MBA Automotive Industry 2015 – 2017“ v spoločnosti CEIT

V piatok 1. júla 2016 navštívila už siedma študijná skupina medzinárodného dvojročného kombinovaného programu Professional MBA Automotive Industry (A MBA) 2015 – 2017, ktorý vznikol v rámci spolupráce dvoch renomovaných stredoeurópskych technických univerzít TU Viedeň a STU Bratislava, dve významné pracoviská priemyslu na Slovensku sídliace v Žiline: výrobnú dodávateľskú spoločnosť Hyundai MOBIS, s.r.o. a technologický inštitút, spoločnosť CEIT, a.s.

MOBIS Slovakia je najväčší dodávateľ modulov a systémov pre závod KIA Motors Slovakia. Vyrába štyri základné moduly automobilu: predný modul, palubnú prístrojovú dosku, prednú a zadnú nápravu, predné čelo automobilu a zadný nárazník. V roku 2015 vytvorilo 1600 pracovníkov hodnotu s predajom viacej ako 1,3 mld. €. Celosvetovo MOBIS patrí medzi top lídrov v sektore subdodávateľov automobilových častí. Študujúcich uvítal v spoločnosti jej generálny riaditeľ pán Young Deuk Lim. Nasledovalo predstavenie histórie i súčasnosti výroby pánom Ing. Milanom Vojtekom, vedúcim oddelenia kvality, so zameraním na vývoj a rozširovanie portfólia novými súčasťami modulových systémov. Účastníkom zodpovedal aj na ich otázky, z ktorých viaceré smerovali na kvalitu, čo vyplývalo aj z témy celého vzdelávacieho modulu „Process & Quality Management in the Automotive Industry“. Témy ako logistika, kultúrne aspekty stredoeurópskeho prostredia pri globálnej súťaži, či podmienky výberu subdodávateľov boli tiež predmetom diskusie za okrúhlym stolom. Zakončením exkurzie bola aj prehliadka vyrábaných automobilových modulov a systémov a návšteva výrobnej linky jedného z modulov.

Poobede študujúci v programe Professional MBA Automotive Industry navštívili slovenského lídra vo výskume a vývoji inovatívnych riešení pre priemysel – spoločnosť CEIT (Central European Institute of Technology - Stredoeurópsky technologický inštitút). Manažér rozvoja obchodu CEIT, a.s. Ing. Pavol Borčin krátko predstavil rýchlo sa rozvíjajúcu spoločnosť, pôsobiacu v regióne Strednej Európy s náročnými riešeniami a ponúkanými službami v oblasti technických a procesných inovácií, priemyselnej automatizácie, konštrukčného, materiálového a biomedicínskeho inžinierstva ako aj vzdelávania. Po ukážkach portfólia produktov CEIT-u boli predstavené špecializované technické a technologické inovácie – v oblasti logistických riešení úspešné mobilné robotické systémy, ďalej 3D tlač, digitalizácia výrobných priestorov a liniek, virtuálny trenažér určený na interaktívny tréning operátorov, nástroj na plánovanie logistických a výrobných systémov v 3D prostredí CEIT Table, jednoúčelové zariadenie, aplikácia ergonomickej analýzy pracoviska a pracovných polôh CERAA a iné  nástroje pre priemyselnú prax. Po prehliadke nasledovala prednáška Ing. Andreja Štefánika, PhD. na tému „Inovačný proces a SMART Industry“. V nadväzujúcej diskusii účastníci využili možnosť získať informácie o ponúkaných riešeniach. Zaujímali sa aj o nové možnosti technologického skvalitňovania výrobných procesov.

Spoločenskou časťou dňa pre kolektív 18  študujúcich zo 6 štátov sveta bol aj spoločný obed ako súčasť posledného zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré sú organizované v Bratislave v rámci ich štúdia. Záverečné dva semestre absolvujú na TU Viedeň.

Organizátori ďakujú obom významným spoločnostiam za ich otvorenosť a obohacujúce prezentácie, ako aj výbornú organizáciu návštev.

Program Professional MBA Automotive Industry sa najbližšie začína už ôsmy krát dňa 6. októbra 2016. Prihlasovanie do programu je ešte možné. Viac informácií na http://automotive.stuba.sk, alebo http://automotive.tuwien.ac.at.

3.7.2016                                                        

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
Ing. Miroslav Babinský
Mgr. Júlia Gajdošová