Prejsť na obsah
Verejnosť

Bratislava, 24. júna 2019 - Najvyšší predstavitelia STU, UK a SAV potvrdili podpisom Memoranda o spolupráci spoločný postup pri rozvíjaní výskumného potenciálu troch najväčších slovenských vedeckých inštitúcií. Je čas, aby sme si rozložili sily a silné stránky každého z partnerov premenili na spoločné výhody v medzinárodnom meradle,“ povedal o význame dokumentu rektor STU Miroslav Fikar.

Zľava: Pavol Šajgalík (SAV), Marek Števček (UK), Miroslav Fikar (STU)

Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a Slovenská akadémia vied spoločne koncentrujú v hlavnom meste najväčší vedecký a výskumný výkon na Slovensku. Vedci z týchto inštitúcií vyprodukujú ročne až 70% všetkých karentovaných publikácií na Slovensku. Bratislavský región patrí do prvej desiatky regiónov v EÚ, kde podiel zamestnancov v oblasti vedy a výskumu presahuje 2% celkovej zamestnanosti. Bratislava zároveň patrí k ekonomickým lídrom medzi regiónmi v  Európe - HDP na obyvateľa tu dosahuje 180% priemeru EÚ. V oblasti investícií do vedy a výskumu však Bratislava zaostáva za ekonomickými možnosťami, aj možnosťami ľudských zdrojov, ktoré tu máme.

Nenaplnenému výskumnému potenciálu zodpovedá nízky objem celkových investícií - výdavky do vedy a výskumu tvoria len 1,4% HDP na obyvateľa v regióne, čo je iba o 0,5% viac než je hodnota tohto ukazovateľa pre celú SR a oveľa menej než je priemer krajín EÚ (=2,1%).

„Slovensko nemá ani zlato, ani ropu - máme však veľa šikovných a vzdelaných ľudí, máme pomerne rozvinutú vedeckú infraštruktúru a práve veda a vzdelanie je cesta, ako pre našu krajinu zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Zároveň, ako vedec viem,  že nový výskum nezačne kvôli podpisu nejakého politického dokumentu. Vedci spolupracujú vtedy, ak majú spoločné výskumné záujmy a riešia podobné vedecké problémy. Týmto Memorandom vysielame dovnútra našich inštitúcií posolstvo o posilnení kultúry spolupráce, našim vedcom týmto odkazujeme, že spoločný postup vo výskume je prioritou a budeme ho z našich vedúcich pozícií všemožne podporovať,“ povedal pri podpise Memoranda rektor STU Miroslav Fikar.

Nezačína sa pritom na zelenej lúke, naopak - je na čom stavať. Existujú spoločné vedecké tímy, realizujú sa veľké spoločné projekty výskumného, aj investičného charakteru. „Spomeniem v tejto súvislosti napríklad investičný projekt ACCORD v sume viac než 100 miliónov eur, ktorý pripravujeme s Univerzitou Komenského a sme vo fáze pred podpisom zmluvy. Výsledkom Memoranda má byť viac takých projektov, viac investícií, viac spoločného výskumu,“ uviedol M. Fikar.   

Druhé dôležité posolstvo Memoranda smeruje do sveta. „Všetci sa potrebujeme viac zapájať do veľkých medzinárodných projektov, a potrebujeme tiež prilákať zahraničným partnerov, zahraničných vedcov, aj študentov. Uvedomujeme si, že iba spoločnými silami pre nich dokážeme pripraviť dôstojné vedecké podmienky. Memorandum nech je cestovnou mapou a zárukou vzájomnej pomoci pri napĺňaní tohto cieľa. Je čas, aby sme naše silné stránky premenili na spoločné výhody v medzinárodnom meradle,“ uzavrel Miroslav Fikar.

Memorandum o spolupráci medzi STU, UK a SAV na stiahnutie (formát .pdf).