Prejsť na obsah
Verejnosť

Databáza IEEE/IET Electronic Library (IEL) poskytuje prístup k odbornej literatúre - k plným textom z oblasti elektrotechniky , informatiky a je zameraná aj na iné technické odbory - doprava, biomedicína, strojárenstvo, optika a pod.

Ďalšie informácie:

https://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie/virtualna-kniznica/elektronicke-informacne-zdroje.html?page_id=3832