Prejsť na obsah
Verejnosť

Hoci to najdôležitejšie – prezenčná výučba - ostáva prerušená a študentky a študenti STU aj naďalej zostávajú doma, s novými skúsenosťami so vzdelávaním v núdzovom online režime - vo svetle pozitívneho vývoja šírenia C-19 sa na univerzite postupne vraciame k štandardnej prevádzke.

Dochádza k zmierňovaniu karanténnych a izolačných opatrení podobne, ako to sledujeme aj na úrovni štátu. Život sa tak postupne vracia do nových koľají - v tomto texte prinášame prehľad zmierňovania opatrení a tiež informácie o najvýznamnejších predošlých a prebiehajúcich aktivitách na univerzite v čase karantény.

Zmena harmonogramu letného semestra a veľký dotazníkový prieskum 

Dňa 24. marca rektor Miroslav Fikar vydal usmerenie, ktoré umožnilo dekanom fakúlt zmeniť harmonogram letného semestra. “V tejto krízovej situácii je naším hlavným záujmom prijať také opatrenia a realizovať ich takým spôsobom, aby bol akademický rok 2019/2020 riadne ukončený v termíne do 25. júla 2020 a to najmä s prihliadnutím na záujem študentov v končiacich ročníkoch. Ak to bude nevyhnutné, skúšky a štátnice budú realizované tiež dištančne,” uviedol vtedy rektor Fikar. Historicky prvé online štátnice sa uskutočnili na Fakulte architektúry 7. apríla 2020.

Vedenie STU realizovalo veľký dotazníkový prieskum o výučbe na diaľku, do ktorého sa zapojilo 3083 študentov. Zber prebiehal v dňoch 3.4. – 9.4. 2020 a výsledky priniesli mnohé zaujímavé zistenia. "Chceli sme zmapovať predstavy študentiek a študentov STU o „ideálnom stave“ online výučby, aby sme do budúcnosti formulovali odporúčania práve na základe skúseností študentov,“ hovorí prorektorka pre vzdelávanie Monika Bakošová. 

V pondelok 20. apríla sme spustili logisticky aj hygienicky mimoriadne náročnú operáciu predčasného odubytovania tisícov študentiek a študentov. Podarilo sa. O hladký priebeh akcie sa pričinili mnohí: študentky a študenti svojou disciplínou a ohľaduplnosťou, členovia Krízového štábu STU aj pracovníci Výpočtového strediska, ktorí zabezpečili jednoduchý systém online rezervácií a tiež pracovníci študentských domovov, ktorí pomáhali priamo v teréne.

Stojí sa zmienku, že všetkým ubytovaným študentom boli zo strany univerzity odpustené poplatky za ubytovanie od prvého dňa karantény (13. marec) v plnom rozsahu.

Otvorili sme laboratóriá, kancelárie aj športoviská

Od pondelka 22. apríla sme pristúpili k príprave postupného otvárania laboratórií a obnoveniu výskumnej činnosti. Z fázy #zostaňdoma sme tak prešli do fázy #pracujbezpečne. Podmienky vstupu a prevádzky laboratórií mali na zodpovednosti dekani fakúlt a sú prispôsobené povahe úloh a činností vykonávaných v laboratóriách pri dodržaní aktuálne platných krízových opatrení. Doktorandi získali možnosť vrátiť sa na internáty.

Potom prišli na rad športoviská, od pondelka 27. apríla je otvorené Centrum akademického športu v areáli Mladej gardy. Podľa riaditeľa Centra Alexandra Gejmovského obdobie v karanténe využili na rôzne dokončovacie práce. „Všetko je pripravené a športoviská máme v perfektnom stave. Opäť môžeme slúžiť študentom, zamestnancom STU, aj širokej verejnosti,“ odkázal.

Od pondelka 4.mája došlo k ďalšiemu uvoľneniu opatrení pre všetkých doktorandov a od 11. mája sa uvoľnili opatrenia týkajúce sa prítomnosti všetkých zamestnancov na pracoviskách. Za týmto účelom vydal rektor STU Miroslav Fikar ďalšie metodické usmernenie, ktorým povolil vstup na pracovisko nie len pedagógom a výskumníkom, ale tiež administratívnym a prevádzkovým zamestnancom. 

Pokračujú rekonštrukcie v rámci projektu ACCORD

Aj počas karantény vo veľkom napredujú práce na našom najväčšom investičnom projekte Accord.  

Za viac než 4,8 milióna eur prebiehajú rekonštrukčné práce na blokoch A a T na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Hotovo by malo byť v júli. Začala sa rekonštrukcia strechy na Stavebnej fakulte, bude to stáť 3,8 milióna eur a dokončenie je naplánované na konci októbra. Podarilo sa tiež ukončiť verejnú súťaž na rekonštrukciu fasády na bloku B.

Zvládli sme tiež uzavrieť dodávku 5 nových prístrojov do laboratórií na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v objeme viac než 400-tisíc eur. Prístroje sú na mieste a už vďaka nim už aj prebieha nový výskum. 

Podľa šéfa projektu Accord Milana Belka by práce postupovali aj rýchlejšie, no bráni tomu zdržanie v procesoch verejného obstarávania. „Najväčším problémom veľkých investičných akcií je dnes nepochybne proces verejného obstarávania. Apelujem na kompetentných, aby sa touto situáciou začali zaoberať, aby to riešili, lebo to zdržanie je neúmerné, pričom riziko s nedodržaním lehôt musí znášať univerzita ako investor,“ hovorí Belko. 

Pokračujeme v rekonštrukciách internátov

V záplave negatívnych ekonomických prognóz to zrejme môže pôsobiť ako trúfalosť, no fakt je taký, že na STU v týchto mesiacoch rozbiehame nové rekonštrukcie resp. pokračujeme v plánovaných rekonštrukciách internátov. Postupne nabiehavajú práce na oprave fasády na ŠD Dobrovičova, stavbári pracujú na Mladej garde a pokračujú tiež rekonštrukcie izieb na Mladosti v Mlynskej doline.

Investície za viac než 2 milióny eur prinesú v tomto roku ďalším stovkám našich študentiek a študentov vyšší sociálny štandard bývania, ktorý bude pripomínať viac hotel, než klasický internát. 

Od septembra plánujeme otvoriť univerzitnú materskú školu Stubáčik

Dokončila sa tiež rekonštrukcia priestorov univerzitnej materskej škôlky Stubáčik. Prihlasovanie detí zamestnancov a doktorandov STU bolo uzavreté 30. apríla.

Plán je, aby Stubáčik bola ako vôbec prvá univerzitná materská škola na Slovensku oficiálne zaradená do siete verejných MŠ. V tejto chvíli sme v procese schvaľovania žiadosti na MŠVVaŠ a ak sa to podarí, od septembra otvorí svoje brány pre prvú skupinu 22 detí. Výuka v škôlke bude inšpirovaná Montessori pedagogikou s vlastným originálnym školským vzdelávacím programom „Malí vedci“.   

Vzniklo Centrum pre výskum umelej inteligencie

Rektor STU Miroslav Fikar podpísal zakladateľskú zmluvu Centra umelej inteligencie. Nová inštitúcia vo forme združenia právnických osôb nadväzuje na aktivity občianskeho združenia Slovak AI, ktoré zahájilo svoju činnosť v minulom roku a teraz sa postaví na pevnejšie inštitucionálne základy.

STU je lídrom združenia, ktoré bude mať sídlo na Fakulte informatiky a informačných technológií a združuje firemných partnerov z Americkej obchodnej komory a tiež z IT Asociácie Slovenska.  Cieľom Centra bude koordinácia vzdelávacích a výskumných aktivít v tejto oblasti a má tiež uľahčiť transfer poznatkov pre členov združenia a tiež zainteresovaných priemyselných aj štátnych aktérov.

... na záver

Slovensko je v tejto chvíli svetlým príkladom zvládania pandémie. Odborníci dnes ešte nevedia presne určiť, ako je možné, že práve na Slovensku máme dnes zďaleka najmenší počet obetí nákazy v Európe. Podľa analytika globálnych rizík Juraja Mesíka je jedným z významných faktorov aj rýchla reakcia dvoch najväčších bratislavských univerzít:

"Slovensko za to vďačí predovšetkým dekanovi bratislavskej Lekárskej fakulty, prof. Šteňovi, rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Števčekovi, rektorovi STU, prof. Fikarovi a bratislavskému županovi J. Drobovi. Tým, že 8. marca zavreli najväčšie bratislavské vysoké a stredné školy, rázne obmedzili prenos nákazy z Bratislavy do zvyšku Slovenska. ... Rýchlosť rozhodla o záchrane mnohých životov."