Prejsť na obsah
Verejnosť

Profesor Oliver Moravčík je kandidátom na rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Akademický senát STU ho zvolil väčšinou 28 hlasov z celkového počtu 38 prítomných členov. Nového rektora vymenuje do funkcie prezidentka Slovenskej republiky.

Akademický senát STU napokon hlasoval o jednom kandidátovi, keďže prof. Jozef Peterka oznámil v deň volieb vzdanie sa kandidatúry v prospech Olivera Moravčíka.

Predseda volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora STU prof. Peter Hubinský po skončení aktu tajnej voľby a spočítaní hlasov skonštatoval, že voľby prebehli riadne v zmysle schváleného harmonogramu. Oznámil výsledok, podľa ktorého sa kandidátom na post rektora STU stal profesor Oliver Moravčík. Hlasovala zaň väčšina 28 hlasov z celkového počtu 38 prítomných členov Akademického senátu STU.

„Som veľmi príjemne prekvapený počtom hlasov, ktoré som dostal. Svoju misiu vnímam ako snahu pomôcť reštartovať a refrešovať Slovenskú technickú univerzitu. Spolieham sa na spoluprácu všetkých orgánov univerzity, študentov, zamestnancov, aby sme sa dokázali pohnúť z miesta vpred,“ povedal v krátkom príhovore po zvolení profesor Oliver Moravčík.

Predseda Akademického senátu STU prof. Marián Peciar zablahoželal prof. Oliverovi Moravčíkovi k zvoleniu a oznámil, že výsledok voľby pošle po overení zápisnice ministerstvu školstva spolu so žiadosťou o vymenovanie nového rektora prezidentkou republiky.

Profesor Oliver Moravčík je od roku 2015 prorektorom STU pre strategické projekty a rozvoj, 26. apríla ho AS STU poveril výkonom funkcie rektora STU. Predtým pôsobil ako dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU (2006 - 2014) a ešte skôr ako prodekan. V rokoch 1994 – 1998 pôsobil ako predseda AS MTF STU. Na akademickej pôde pôsobí od roku 1976 ako vysokoškolský učiteľ. Ťažiskom jeho pedagogických aktivít sú prednášky v oblasti automatizácie, aplikovanej informatiky i ekonomiky a riadenia. Od roku 1992 je členom vedeckej rady STU, je aj členom vedeckých rád jej fakúlt a iných univerzít.

V programe uviedol cieľ vytvoriť a udržiavať atraktívne a motivačné prostredie pre študentov, učiteľov, výskumníkov, zamestnancov a spolupracovníkov z externých inštitúcií. Nosnými piliermi volebného programu profesora Moravčíka boli tradícia, moderná správa inštitúcie a silné medzinárodné väzby STU.