Prejsť na obsah
Verejnosť

Aby sme sa stali modernou a prosperujúcou krajinou, potrebujeme špičkový výskum. A ten môžeme na Slovensku vybudovať iba vďaka prvotriednym odborníkom, ktorých tu máme, no často o nich ani nevieme. Sú o tom presvedčení predstavitelia Nadácie ESET, ktorí sa rozhodli výnimočným osobnostiam slovenskej vedy a pedagógom zložiť poctu prostredníctvom ocenenia ESET Science Award.

Výnimočný mladý vedec do 35 rokov
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. pracuje v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave. Prostredníctvom unikátnej metódy (elektrónovej paramagnetickej rezonančnej spektroskopie) sa snaží pozorovať tvorbu a prítomnosť voľných radikálov v rôznych materiáloch, napríklad v oxide titaničitom. Prispieva k vývoju nových fotokatalyzátorov, ktoré napríklad pomáhajú pri odstraňovaní nežiaducich nečistôt v životnom prostredí.
Ing. Tomáš Bertók, PhD. – jeho pôsobiskom je Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, pracuje na Oddelení glykobiotechnológií. Okrem iného sa snaží nájsť spoľahlivejšie, lacnejšie a rýchlejšie spôsoby diagnostiky rôznych ochorení (väčšinou rakoviny). Pracuje na príprave špecifického a vysoko citlivého biosenzora, ktorý dokáže odhaliť skoré štádiá vybraných ochorení, a tým prispieť k úspešnej liečbe. Vypracoval novú ultra citlivú metodiku na detekciu glykánov (komplexných sacharidov) na molekulách proteínov.

Výnimočný vysokoškolský pedagóg
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. pôsobí v Ústave informatiky a matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je jedným zo zakladateľov a koordinátorov stredoeurópskej série konferencií Central European Conference on Cryptology, ako aj európskych konferencií HistoCrypt. V rokoch 2013 – 2016 viedol a úspešne dokončil projekt NATO „Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography“. Na projekte pracovali aj tímy z Francúzska, Izraela a zo Spojených štátov amerických. V novembri 2018 bol tento projekt vyhodnotený ako najlepší projekt desaťročia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť (Science for Peace and Security – SPS) v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Viac si prečítate na:
http://vedanadosah.cvtisr.sk/predstavujeme-finalistov-ocenenia-eset-science-award