Prejsť na obsah
Verejnosť

Juraj Jedinák, moderátor: „Pred parlament prišlo asi 200 zástupcov akademickej obce, aby protestovali proti novele vysokoškolského zákona z dielne ministerstva školstva. Priniesli petíciu s viac ako 20-tisíc podpismi a prijal ich ich predseda parlamentu Boris Kollár. Rôznym spôsobom protestovali vysoké školy aj v ďalších mestách. Poslanci mali o novele pôvodne rokovať ráno, nakoniec ju presunuli až na 17. hodinu.“

Katarína Ottová, redaktorka: „Novela má priniesť zmeny v riadení verejných vysokých škôl a už viac ako rok vyvoláva búrlivé reakcie v časti akademickej obce. Minulý týždeň prijal parlamentný výbor pre vzdelávanie rozsiahly pozmeňovací návrh. Predseda Rady vysokých škôl Martin Putala hovorí o kompromise, ale aj o hrozbe straty samosprávnosti.“

Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl:

„Problém je v tom, že akademická obec nemôže mať zastúpenie v Správnej rade a v Správnej rade sa dávajú výhradné kompetencie, ktoré boli odobraté Akademickému senátu, napríklad pri schvaľovaní rozpočtu, pri narábaní s majetkom.“

Katarína Ottová: „Rektor Univerzity Komenského Marek Števček.“

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského:

„Stále nie sme spokojní s tým, čo sa prezentuje ako kompromis. Z nášho pohľadu to žiadny kompromis nie je. Dúfame, že dosiahneme ešte na poslednú chvíľu kompromis.“

Katarína Ottová: „Tvrdí, že nie je sklamaný z toho, že hoci mnohí študenti dostali voľno, pred parlament prišlo približne 200 ľudí, zväčša zamestnanci. Podobne prorektor Slovenskej technickej univerzity Ján Híveš.“

Ján Híveš, prorektor Slovenskej technickej univerzity: „Prišli skutočne tí, ktorým na tom záleží a takisto si myslím, že ľudia, veľká väčšina z nich sú už unavení z toho márneho boja.“

Katarína Ottová: „Podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva Ľudovíta Paulisa, petícia, ktorú protestujúci priniesli do parlamentu, nezohľadňuje súčasný stav návrhu novely.“

Ľudovít Paulis, štátny tajomník ministerstva školstva: „Vysoká škola bude mať na výber, či vyberá dekana výberovou komisiou, alebo voľbou. Schvaľovanie rozpočtu pôjde aj cez Akademický senát. Minimálne kritériá na funkčné miesta docentov a profesorov budú podliehať schváleniu Slovenskej akreditačnej agentúry.“

Katarína Ottová: „Zmeny, ktoré prinesie novela, pocítia najmä študenti, hovorí predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran.“

Filip Šuran, predseda Študentskej rady vysokých škôl: „Do novely sa dostal návrh ŠRVŠ, napríklad, že zostane zachovaný pomer zastúpenia študentov na minimálne jednej tretine. Ďalej sa nám tam podarilo s nadáciou Zastavme korupciu dostať opatrenie, ktoré by malo zabrániť kupovaniu záverečných prác, alebo napríklad, aj ktoré by podporilo vznik poradenských centier na všetkých vysokých školách.“