Prejsť na obsah
Verejnosť

Rýchlo sa meniace prostredie internetu, vyžaduje zavádzať čoraz sofistikovanejšie spôsoby bezpečnosti a ochrany dát. Na projekte vývoja nových bezpečnostných šifier NATO sa podieľajú aj odborníci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).
Profesor Otokar Grošek a doktorand Tomáš Fabšič s kolegami uspeli v súťaži, čo im vynieslo možnosť vyvíjať nový systém pre bezpečnostné zašifrovanie dát.
Na projekte budú pracovať tri roky. Cieľom je vytvoriť taký kľúč, ktorým by vedeli zašifrovanú správu prečítať len odosielať a príjemca správy, teda aby sa k nej nedostal nikto iný.
Fabšič ozrejmil, že ich cieľom teda bude nájsť spôsob, ako si dva subjekty tento kľúč vymenia cez internet tak, aby bol prípadný útokom kvantového počítača neúspešný.
Slováci budú súčasťou medzinárodného tímu, ktorí bude okrem nich pozostávať aj z vedcov z univerzít z USA, Španielska a Malty.

Nutnosť nových šifier
„Svet počítačov sa mení. Podľa odhadov by vlády či veľké agentúry mohli v priebehu 20 rokov mať k dispozícií kvantové počítače. Tie dokážu prelomiť šifry, ktoré dnes bežne používame na ochranu citlivých dát.
Ak chceme aj v budúcnosti bezpečne komunikovať prostredníctvom počítačov a internetu, alebo ak chceme, aby veci, ktoré dnes šifrujeme, boli chránené aj o 20 rokov, treba sa na túto situáciu pripraviť. Musíme vytvoriť úplne nové šifry,“ vysvetlil absolvent doktorandského štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Tomáš Fabšič.