Prejsť na obsah
Verejnosť

Materská škola sa bude riadiť školským vzdelávacím programom „Malí vedci“, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.
Výhodou tejto školy je aj cenová dostupnosť, keďže významnú časť nákladov na prevádzku pokryjú verejné zdroje podobne, ako v prípade verejných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobností miest a obcí. Okrem celodennej starostlivosti poskytne škola aj denný stacionár, v ktorom sa postarajú o dieťa v čase, keď majú rodičia vyučovanie či skúšky.
Projekt univerzitnej materskej školy vznikol v roku 2017 ako reakcia na výsledok zamestnaneckej a študentskej ankety.
STU na tento účel poskytla vlastné priestory v budove internátu Jura Hronca a projekt zafinancovala z vlastných zdrojov sumou 129-tisíc eur.
Na projekt prispel aj Úrad vlády SR sumou 15-tisíc eur a časť peňazí STU získala od sponzorov.

Viac si prečítate tu:
https://domov.sme.sk/c/22483210/pre-deti-zamestnancov-a-studentov-stu-vznikla-skolka.html