Prejsť na obsah
Verejnosť

Pavol Kirinovič, moderátor: "Študenti vodného hospodárstva na Slovenskej technickej univerzite majú dôvod na radosť. Ich škola totiž konečne podpísala dohodu o spolupráci s Vodohospodárskym podnikom. Aj keď roky táto spolupráca na papieri nebola, dnes je všetko inak a študenti sa naozaj môžu tešiť. Pri vodohospodároch sa totiž naučia oveľa viac, ako keby len mali čítať teóriu z kníh. A navyše vodohospodárov čaká v najbližšej dobe veľa dôležitých projektov, na ktorých študentov určite budú potrebovať."

Dagmar Hrubšová, redaktorka: "Väčšina študentov po skončení vysokej školy rieši otázku, kde sa zamestná. Obavy nemusia mať napríklad budúci vodohospodári. Na Slovensku je ich nedostatok a o odborníkov na túto oblasť je u nás preto záujem."

Stanislav Unčík, dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave: "By sme si vedeli predstaviť aj väčšie počty študentov a vyšší záujem, pretože ukazuje sa naozaj, že Slovensko takýchto odborníkov potrebuje."

Dagmar Hrubšová: "Študenti Slovenskej technickej univerzity majú teraz príležitosť získať praktické skúsenosti vo vodohospodárskej výstavbe. Podnik čakajú v najbližších rokoch dva veľké projekty - generálna oprava vodnej elektrárne a modernizácia plavebných komôr. Práve pri nich sa môžu študenti veľa naučiť."

Daniel Kvocera, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby: "Generálne opravy budú prebiehať v období až do ku... teda na desať rokov, vlastne desať rokov môžu intenzívne tí študenti pri tomto byť."

Peter Dušička, vedúci Katedry hydrotechniky na STU: "Diela, ktoré sa, povedzme, rekonštruujú, kde sa robí nejaká výmena, povedzme, technologických častí, oprava stavebných častí, tak je to pre nich neoceniteľné, pretože toto ich v škole nenaučíme."

Dagmar Hrubšová: "Vo Vodohospodárskej výstavbe už jeden zo študentov pracuje. Stíha popri tom písať aj diplomovú prácu."

Adrián Borák, študent: "Bude to naozaj taká možnosť urobiť tú prácu, ktorú som študoval, vlastne pracovať v odbore."

Dagmar Hrubšová: "Do projektu sa môžu zapojiť študenti bakalárskeho, aj inžinierskeho stupňa. Okrem práce na dohodu môžu požiadať podnika aj o stáže, exkurzie, či odborné poradenstvo pri príprave diplomovej práce."

Daniel Kvocera: "Naším cieľom Vodohospodárskej výstavby je vychovať si vlastných ľudí pre to, aby sa pripravili pre zamestnanie u nás, keď budú mať záujem, tak samozrejme dvere budú pre nich otvorené."

Dagmar Hrubšová: "Záujem už majú aj ďalší študenti. Ak by bol súčasný dekan Stavebnej fakulty jedným z nich, ponuku by vraj určite využil."

Stanislav Unčík: "To vzrušenie pri tej inžinierskej činnosti, ktorá nie je len na papieri, nie je len do šuflíka, bezprostredný kontakt s praxou a tú akceptovateľnosť týchto riešení si myslím, že to je taká tá hlavná devíza."

Dagmar Hrubšová: "Dagmar Hrubšová, TA 3."

https://www.ta3.com/clanok/1127287/dobre-spravy-zo-4-maja.html

(od cca. 22.30 min.)