Prejsť na obsah
Verejnosť


Jozef Dúbravský, moderátor: "Študenti vodného hospodárstva na Slovenskej technickej univerzite majú dôvod na radosť. Ich škola podpísala dohodu o spolupráci s Vodohospodárskym podnikom. V minulosti už síce spolupracovali, ale v rámci nového projektu dostanú viac príležitostí práve študenti."


Dagmar Hrubšová, reportérka TA 3: "Väčšina študentov po skončení vysokej školy rieši otázku, kde sa zamestná. Obavy nemusia mať napríklad budúci vodohospodári. Na Slovensku je ich nedostatok, o odborníkov na túto oblasť je u nás preto záujem."


Stanislav Unčík, dekan Stavebnej fakulty STU: "My by sme si vedeli predstaviť aj väčšie počty študentov a vyšší záujem, pretože ukazuje sa naozaj, že Slovensko takýchto odborníkov potrebuje."


Dagmar Hrubšová: "Študenti Slovenskej technickej univerzity majú teraz príležitosť získať praktické skúsenosti vo vodohospodárskej výstavbe. Podnik čakajú v najbližších rokoch dva veľké projekty - generálna oprava vodnej elektrárne a modernizácia plavebných komôr. Práve pri nich sa môžu študenti veľa naučiť."


Daniel Kvocera, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby: "Generálne opravy budú prebiehať v období až do roku, teda na desať rokov, vlastne desať rokov môžu intenzívne tí študenti pri tomto byť."


Peter Dušička, vedúci Katedry hydrotechniky STU: "Diela, ktoré sa, povedzme, rekonštruujú, kde sa robí nejaká výmena, povedzme technologických častí, oprava stavebných častí, tak je to pre nich neoceniteľné, pretože toto ich v škole nenaučíme."


Dagmar Hrubšová: "Vo Vodohospodárskej výstavbe už jeden zo študentov pracuje. Stíha popri tom písať aj diplomovú prácu."


Adrián Borák, študent: "Bude to naozaj taká možnosť urobiť tú prácu, ktorú som študoval, vlastne pracovať v odbore."


Dagmar Hrubšová: "Do projektu sa môžu zapojiť študenti bakalárskeho, aj inžinierskeho stupňa. Okrem práce na dohodu môžu požiadať podnika aj o stáže, exkurzie, či odborné poradenstvo pri príprave diplomovej práce."


Daniel Kvocera: "Naším cieľom Vodohospodárskej výstavby je vychovať si vlastných ľudí pre to, aby sa pripravili pre zamestnanie u nás, keď budú mať záujem, tak samozrejme, že dvere budú pre nich otvorené."

Dagmar Hrubšová: "Záujem už majú aj ďalší študenti. Ak by bol súčasný dekan Stavebnej fakulty jedným z nich, ponuku by vraj určite využil."


Stanislav Unčík: "To vzrušenie pri tej inžinierskej činnosti, ktorá nie je len na papieri, nie je len do šuflíka, bezprostredný kontakt s praxou a tú akceptovateľnosť týchto riešení si myslím, že to je taká tá hlavná devíza."

[TA3, 18:30 08/05/2018]
Link: https://www.ta3.com/clanok/1127499/buduci-vodohospodari-ziskali-prax-skola-podpisala-dohodu-o-spolupraci.html