Prejsť na obsah
Verejnosť

Vo štvrtok 6. februára 2020 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave oceňovali najlepšie diplomové práce fakúlt technických univerzít na Slovensku.
Odborná porota vybrala 5 najlepších diplomových prác, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
„Všetky prihlásené práce spĺňali atribúty, ktoré sa štandardne vyžadujú pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby vybrala prácu, ktorá spomedzi ostatných vyčnieva,“ zhodnotil prácu poroty jej predseda Ing. Ján Tomko.
Inžiniersku cenu 2019 za najlepšiu diplomovú prácu získal študent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ing. Michal Bakočka za návrh výškovej budovy Dream Tower v Prahe. Vo svojej práci sa zaoberal návrhom výškovej budovy v pomerne exponovanom území hlavného mesta Praha v ČR. Porota ocenila originálnosť, progresívne riešenie, tvorivý prístup a komplexnosť riešenej problematiky.
Pozitívne ohodnotila aj aplikáciu materiálov s prvkami novodobej architektúry pre výškové stavby, podrobnosť a komplexnosť dokumentácie, ale aj tvorivý prístup k riešenému problému.

Viac si prečítate na:
https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/pozname-vitaza-najlepsej-diplomovej-prace-rok-2018-2019