Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 29. 6. 2021 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Za rok 2020 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

V kategórií Vedec roka
RNDr. Imrich Barák, DrSc., Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied
(za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky)

V kategórii Mladý vedecký pracovník
RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., Národný onkologický ústav
(za rozvoj biobankingu pre nádorové ochorenia na Národnom onkologickom ústave a predklinický výskum v oblasti testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek)

V kategórii Inovátor roka
RNDr. Boris Klempa, DrSc.
Virologický ústav, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
(za inovatívny výskum nových metód diagnostiky SARS-Cov-2 využiteľný pre testovanie detí v školách, podiel na vývoji slovenských PCR testov a reprezentáciu Slovenska v projekte Európskeho vírusového archívu EVA-GLOBAL)

V kategórii Technológ roka
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
(za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových netradičných a unikátnych technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a výchovu mladých technológov)

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach
(za významný rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti projektov, vedy a výskumu na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach)

Viac si prečítate na:
https://www.nextech.sk/a/Pozname-laureatov-ocenenia-Vedec-roka-SR-2020