Prejsť na obsah
Verejnosť

Významné zistenia z výskumu slovenských vedcov zverejnil prestížny časopis Nature. Ide o poznatky z výskumu väzieb medzi klimatickou zmenou a veľkosťou povodní, na ktorom sa podieľali aj slovenskí vedci. Výskum ukázal, že zmeny vo veľkostiach povodní v Európe v posledných desaťročiach možno pripísať meniacej sa klíme.
„Z hľadiska rozsahu išlo o ojedinelý výskumný projekt – na grante ERC spolupracovalo až 35 vedeckých tímov a v rámci výskumu sa zhromažďovali a analyzovali dáta z viac než 3 700 meracích staníc v celej Európe v rozmedzí rokov 1960 až 2010,“ povedal o najnovšom projekte spoluautor výskumnej štúdie v Nature profesor Ján Szolgay zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Spoluautorkou štúdie bola aj profesorka Silvia Kohnová zo Stavebnej fakulty STU. Na výskume spolu s nimi spolupracovali tiež dvaja absolventi Jána Szolgaya - Juraj Parajka z Technickej univerzity vo Viedni a profesor Peter Molnár z ETH v Zürichu.


Viac si prečítate na:

https://www.cas.sk/clanok/883385/povodne-sposobia-rocne-na-svete-skody-za-100-miliard-dolarov-slovenski-vedci-zistili-vyznamne-suvislosti/