Prejsť na obsah
Verejnosť

Rado Tomeš, moderátor: „Na Slovensku dlhodobo chýbajú odborníci s kvalitným matematickým a technickým vzdelaním. Základné školy majú problém s nedostatočnou motiváciou žiakov učiť sa matematiku, stredné a vysoké školy sa sťažujú, že k nim prichádzajú nedostatočne pripravení študenti. Ministerstvo školstva chce ako jeden z krokov k náprave zaviesť od roku 2025 povinnú maturitu z matematiky.“
Katarína Ottová, redaktorka: „Viac ako tretina vysokoškolákov pracuje na stredoškolských pozíciách, viac ako polovica z nich nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. V prípade stredoškolákov je to 64%. Podľa Lucie Dítětovej z Treximy, ktorá pre Ministerstvo práce a Štatistický úrad pripravuje analýzy a prognózy pracovného trhu, bude treba do roku 2020-2024 doplní na trh práce pol milióna ľudí. Príde ich iba približne 320-tisíc.“
Lucia Dítětová, Trexima: „Najväčšie nedostatky budeme cítiť v odvetviach ako je IT, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo, celý priemysel bude mať problém s kvalifikovanou pracovnou silou.“
Katarína Ottová: „Podľa dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity Ľubomíra Šooša je jedným z vážnych problémov kvalita vzdelávania.“
Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity: „Čo sa týka matematiky, fyziky, alebo prírodovedných predmetov, nemôžeme ísť s kvalitou nižšie. Po prvom semestri opúšťa našu fakultu 50 až 55% študentov.“
Katarína Ottová: „Štátna tajomníčka Ministerstva školstva Oľga Nachtmannová.“
Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Povinná maturita z matematiky môže vyvolať tlak na to, aby sa skvalitnila výuka aj príprava samotných žiakov, aby boli motivovaní.“
Katarína Ottová: „Povinnú maturitu z matematiky chcú zaviesť do roku 2025.“