Prejsť na obsah
Verejnosť

Jozef Dúbravský, moderátor: „Na Slovensku študujú aj tisícky ruských a ukrajinských študentov. Aktuálne tu zostali tak povediac odrezaní od svojich účtov či možnosti vrátiť sa domov. Postarať sa tak o nich musia univerzity.“

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Tie však budú investovať aj do študentov, ktorí ušli pred konfliktom z Ukrajiny. Mnohé budú musieť siahnuť hlboko do svojich rozpočtov.“

Barbara Štefanovičová: „Väčšina univerzít a vysokých škôl sa o svojich študentov z Ukrajiny, ale aj Ruska postará. Vyplácať im budú mimoriadne štipendiá a ubytovanie poskytnú zadarmo.“
Mikuláš Bittera, prorektor Slovenskej technickej univerzity: „Čo sa týka teda bývania na internátoch, sme im povolili, že zatiaľ môžu bývať na internáte, aj keď neuhradili bytné.“

Radomír Masaryk, prorektor Univerzity Komenského Bratislava: „Je to finančná suma, ktorá neviem, či bola presne určená, ale má to v podstate slúžiť na pokrytie toho prvotného nárazu hlavne pre ľudí, ktorí sa naozaj ocitnú úplne bez prostriedkov, to znamená, že ich platobná karta nefunguje.“

Barbara Štefanovičová: „Pre univerzity to bude výrazný zásah do rozpočtov. Postarať sa totiž musia nielen o svojich študentov, ale aj o tých, ktorí pred vojnou z ukrajinských vysokých škôl utiekli.“

Mikuláš Bittera: „Ak o to požiadajú už len všetci ukrajinskí študenti, tak nebudeme mať vlastných zdrojov, lebo žiaľ, tieto štipendiá môžeme vyplácať len a len z vlastných zdrojov. Obávame sa, že bude to len jednorazové, a to opakované vyplácanie nebude môcť byť.“

Nigérijčan študujúci na Ukrajine: „Pre vojnu sme teraz prišli takmer o všetko. Najlepšie by pre nás bolo, keby sme dostali nejaké štipendium.“

Barbara Štefanovičová: „Školy žiadneho študenta nevylúčia ani v prípade, ak by sa pre konflikt nemohol zúčastňovať na prednáškach či cvičeniach. Univerzity zároveň upozorňujú študentov, aby sa vyhli akýmkoľvek náznakom či podpore kolektívnej viny.“

Radomír Masaryk: „Aby teda nejakým spôsobom možno nevystavovali ruských študentov akejkoľvek forme nejakých nepríjemných konfrontácií, alebo šikane v tom, že oni naozaj za to nemôžu.“

Barbara Štefanovičová: „V súvislosti s konfliktom na Ukrajine si teda zrejme do svojich rozpočtov siahnu aj slovenské univerzity. Vláda však avizovala, že všetky výdaje s tým spojené sa bude snažiť riešiť aj Európska únia.“