Prejsť na obsah
Verejnosť

Rozhorčenie univerzít bolo vypočuté. Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) im, rovnako ako Slovenskej akadémii vied (SAV), prisľúbil, že preverí, prečo nikto z nich nezískal z takmer 300-miliónového eurofondového balíka určeného na vedu a vývoj ani jediný cent. „Proces hodnotenia ešte nie je ukončený, preto sme sa dohodli, že ho ešte v jeho priebehu preverím a pozriem sa podrobnejšie na to, akým spôsobom boli jednotlivé projekty posudzované," vyhlásil po včerajšom stretnutí s akademickou obcou rezortný šéf. V prípade, že odhalí pochybenie, je podľa vlastných slov ochotný výsledky prehodnotiť. Univerzity preto dúfajú, že v druhom kole by nejaké peniaze predsa len mohli získať.
Osem veľkých univerzít spolu so SAV sa koncom júna dozvedelo, že projekty, s ktorými sa uchádzali o finančný príspevok z eurofondov na strategický a dlhodobý výskum, sa ocitli na zozname neschválených. Úspešné boli paradoxne len súkromné firmy. Univerzity sa preto proti rozhodnutiu odvolali. Minister po ostrom liste zo strany akademikov prisľúbil, že hodnotenie projektov preverí. Rovnako si má posvietiť aj na všeobecné plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili. „Odvolací proces nie je ukončený, neboli ešte ani vyhlásení víťazi. To znamená, že predbežné rozhodnutia mám príležitosť zmeniť," avizoval Plavčan. Rektori sa zhodujú, že 25 predložených projektov univerzít splnilo všetky podmienky výzvy. Preto požiadali ministra o preverenie výsledkov hodnotenia projektov a zabezpečenie korektného hodnotenie nezávislými expertmi. „Podľa nášho názoru boli posúdené zaujato. Ak je výzva vyhlásená na podporu projektov dlhodobého strategického výskumu, je potom veľmi divné, že žiadna inštitúcia, ktorá výskum dlhodobo robí, nie je podporená," priblížil Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Dostali sme rozhodnutia, že boli zamietnuté pre nedostatok peňazí," doplnil Redhammer. Výpadok peňazí sa podľa neho výrazne podpíše pod kvalitu fungovania univerzitných^ vedeckých parkov či pod ich konkurencieschopnosť. „Ešte viac sa prepadne atraktivita prostredia slovenských vysokých škôl a len ťažko sa budú dať mladí na Slovensku naďalej udržať," pripomenul Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach.
Cieľom výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je spolupráca medzi podnikatelským a akademickým sektorom. Každý podnikateľský subjekt musí mať akademického partnera a opačne. V rámci iniciatívy je možné prerozdeliť až sumu 288 miliónov eur. Podľa Plavčana tak univerzity úplne neúspešné neboli. Časť peňazí by totiž mohli dostať práve ako partneri súkromných firiem. Univerzity navyše upokojil, že na udržateľnosť a rozvoj vedeckých parkov vypíše na jeseň novú výzvu v hodnote 80 miliónov eur. Rezort zdôraznil, že výzva má podnietiť výskum v podnikateľskom sektore, nie je teda určená primárne len akademickej obci. „Je potrebné, aby veľkí hráči, ktorí u nás zamestnávajú veľa ľudí a tvoria hospodárstvo krajiny, robili u nás aj kvalitný výskum. Známy je pozitívny príklad z Podbrezovej, ktorá má na to vlastný inštitút. Výskum prináša inovácie, ktoré by sa mohli dostávať priamo do podnikov," dodal Plavčan. Proces hodnotenia má na starosti Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie, ktorý spadá pod rezort školstva. Ak žiadosť o príspevok splní všetky administratívne požiadavky, posúdia ho dvaja nezávislí odborní hodnotitelia. Tí projektu pridelia body, na základe ktorých sa potom peniaze rozdeľujú.