Prejsť na obsah
Verejnosť


Daniel Horňák, moderátor: "Bratislavská Technická univerzita reaguje na nedostatok kvalifikovaných odborníkov v našom priemysle. Preto otvorila nový odbor, ktorý prepája teóriu s praxou. Študenti tak môžu počas štúdia praxovať v podniku, ktorý si vybrali."
Viktória Némethová, redaktorka: "V slovenskom priemysle stále chýbajú stovky kvalifikovaných odborníkov. Nedostatkom pracovnej sily trpia najmä automobilky či strojárske podniky."
Renáta Valeková, vedúca útvaru duálneho štúdia: "Hlavne automobilový priemysel volá po kvalifikovaných odborníkoch do praxe."
Július Hron, Zväz automobilového priemyslu: "Mechanik, mechatronik a ako sú kvalitári, ako sú sústružníci, nástrojári, karosári, lakovači, proste to sú tie kvalifikácie, ktoré treba minimálne tri roky študovať."
Viktória Némethová: "Slovenská technická univerzita preto v spolupráci s niekoľkými veľkými firmami spustila projekt, ktorý má študentom ponúknuť dostatok praxe pre ich budúce zamestnanie. Zároveň v ňom vyškolia kvalifikovaných odborníkov pre firmy."
Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU: "Profesijný študijný bakalár vlastne neštuduje tak, ako univerzitný tri rok, ale študuje až štyri roky u nás, ale jeden celý ročník pôsobí pod svojím mentorom, pôsobí v podniku."
Renáta Valeková: "Každý študent má svojho mentora, ten mentor je vlastne z radov nášho manažmentu, a tento mentor sa mu počas celých štyroch rokov venuje."
Študent: "Cez prázdniny budeme praxovať u firmy, ktorú sme si vlastne vybrali kvázi, a potom v treťom ročníku budeme u nich praxovať celý ročník."
Viktória Némethová: "Pilotný projekt Profesijný bakalár vznikol pred dva a pol rokom. Podobný program funguje aj v Maďarsku, alebo Nemecku. Študenti môžu počas celého štúdia spoznávať kultúru spoločnosti a procesy, ktoré fungujú vo firme."
Ľubomír Šooš: "Dostáva okrem prospechového štipendia, môže poberať ešte aj podnikové štipendium počas celej doby štúdia, a v treťom ročníku je to vlastne podnikové štipendium vo výške mzdy."
Viktória Némethová: "Momentálne je do projektu zapojených sedem spoločností a v budúcnosti chcú tento zoznam ešte rozšíriť. Viktória Némethová, TA 3."
-END-

[TA3, 12:30 18/09/2018]