Prejsť na obsah
Verejnosť

Viliam Stankay, moderátor: „Bratislavskí vedci nemôžu čerpať peniaze na výskum koronavírusu v rovnakej miere ako ich kolegovia v iných regiónoch Slovenska. Ide o európske výzvy v hodnote osemdesiat miliónov eur. Bráni im v tom administratívne obmedzenie.“

Emília Lengyelová, redaktorka: „Výskumníci z hlavného mesta sa už pripravujú na avizovanú druhú vlnu pandémie. Súkromné bratislavské pracovisko vyvíja testy, ktoré odlíšia bežnú chrípku od COVIDu-19, Slovenská technická univerzita zas pracuje na prototype pľúcneho ventilátora. No na výskum nového koronavírusu nedostanú rovnakú podporu ako ich kolegovia v iných mestách. Podľa Európskej komisie ju nepotrebujú, pretože Bratislava je na tom ekonomicky lepšie ako priemer Európskej únie.“

Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV: „V bratislavskom regióne je osemdesiat percent vedeckých kapacít a špeciálne v oblasti biomedicíny naozaj pociťujeme nedostatok týchto zdrojov.“

Emília Lengyelová: „Podľa vedcov mohlo ministerstvo školstva požiadať Európsku komisiu o presun financií do Bratislavy.“

Pavol Čekan, biotechnológ, zakladateľ firmy MultiplexDX: „Ministerstvu hospodárstva sa podarilo po diskusii s Európskou komisiou presunúť aj peniaze na Bratislavu. Čiže z toho vyplýva, že niečo také mohlo spraviť aj ministerstvo školstva a my sme na to upozorňovali.“

Emília Lengyelová: „Ministerstvo školstva vysvetlilo, že výzvy sú určené pre menej rozvinuté regióny. O presun peňazí sa rezort pokúsil.“

Zo stanoviska ministerstva školstva (text v obraze): „Návrh však nebol schválený vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, potrebných pre navýšenie spolufinancovania podporených projektov.“

Emília Lengyelová: „Vedci z hlavného mesta môžu časť peňazí z výziev dostať vtedy, ak svoje projekty presunú z Bratislavy na pracovisko v inom regióne. Tak by si mohli nechať preplatiť aspoň pätnásť percent nákladov. Takúto možnosť má napríklad Slovenská technická univerzita, ktorá má pracovisko aj v Trnave.“

Oliver Moravčík, prorektor pre strategické projekty a rozvoj STU: „Táto univerzita má cez jednu jedinú fakultu možnosť sa uchádzať o grant, ale svojím spôsobom je to vlastne obmedzenie tej spolupráce, tej integrity, ktorú sme chceli v rôznych oblastiach výskumu dosiahnuť.“

Emília Lengyelová: „Vedecká obec dáva za príklad susedné Česko, ktorému sa napokon podarilo s Bruselom dohodnúť.“

Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského pre vedu: „Aby len malá časť Prahy bola zaradená ako do tej časti, ktorá sa nedala financovať a povedzme už tie okrajové tam sa vo štrukturálnych fondoch dali mnohé veci financovať.“

Emília Lengyelová: „Projektov dodáva, že ak sa nepodarí v budúcnosti dohodnúť s Európskou komisiou lepšie podmienky pre Bratislavu, na rade je štát, ktorý by mal vedcom pomôcť peniazmi z národných zdrojov.“