Prejsť na obsah
Verejnosť

Marína Debnárová, moderátorka: „V obci Dačov Lom v okrese Veľký Krtíš odhalili pamätnú tabuľu významnému rodákovi a zakladateľovi Ústavu analytickej chémie na Slovensku, profesorovi Dobroslavovi Prístavkovi. Vyučoval predmety analytickej chémie od roku 1941 a riadil cvičenia z kvalitatívnej a kvantitatívnej analytickej chémie.“

Klaudia Urdová, redaktorka: „Dobroslav Prístavka sa svojou prácou zaslúžil nielen o založenie Ústavu analytickej chémie, ale svoje prednášky vždy obohacoval o praktické príklady vyplývajúce z jeho bohatej odbornej skúsenosti. Mnohé učebné postupy, ktoré zaviedol, fungujú aj v súčasnosti. Hovorí dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Anton Gatial.“

Anton Gatial, dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava: „Kedysi sme mali analytickú chémiu jedna a analytickú chémiu dva. Obsah týchto predmetov, aj keď v dnešnej dobe už skoncentrovanejší, stále vychádza z toho, čo pán profesor Prístavka začal.“

Klaudia Urdová: „Na profesora Dobroslava Prístavku spomína aj jeho študent Jozef Šimúth ako na charizmatického človeka, ktorý vedel svojich študentov počas prednášok zaujať.“

Jozef Šimúth, študent profesora Dobroslava Prístavku: „Každý študent mohol opakovať skúšku dovtedy, kým neboli jeho vedomosti na úrovni veľmi dobrej. Bol objektívny, skúšal výlučne verejne v posluchárňach.“

Klaudia Urdová: „Súčasný riaditeľ Ústavu analytickej chémie Ján Labuda sa osobne s menom Dobroslava Prístavku zoznámil ešte na štúdiu Strednej priemyselnej školy chemickej v Nitre.“

Ján Labuda, riaditeľ Ústavu analytickej chémie FCHPT STU Bratislava: „Som na radu môjho otca si kúpil v antikvariáte monografiu profesora Prístavku Analytická chémia a kvalitatívna. Túto učebnicu som potom používal ako na strednej, tak hlavne na vysokej škole.“

Klaudia Urdová: „Pamätná tabuľa Dobroslava Prístavku sa nachádza na budove bývalej základnej školy v Dačovom Lome.“