Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Nepálska vláda sa rozhodla nanovo zmerať výšku najvyššieho vrcholu sveta. Vedci a experti špekulujú o tom, že sa mohla za posledné desaťročia zmeniť. Mohlo ju ovplyvniť nedávne silné zemetrasenie v Nepále, či roztápanie Himalájskych ľadovcov.“
Daniela Simanová, redaktorka: „Osemtisícosemstoštyridsaťosem metrov nad morom. To je oficiálny výškový údaj o najvyššej hore sveta a je viac ako šesťdesiat rokov starý. Nepálski experti dva roky trénovali, aby sa mohli vydať na vrchol Mount Everestu a zamerať ho nanovo.“
Alojz Kopáčik, vedúci katedry geodézie STU: „Pri tomto meraní musíte na tú horu vyliezť, musíte tam zobrať nejakú aparatúru, ktorá je schopná v tomto konkrétnom prípade prijímať satelitný signál. My prijímame signál vždy z viacerých satelitov a snažíme sa, aby tá konštelácia rozmiestnenie satelitov nad nami, nad tým miestom merania sa postupne menila, aby sme podľa možností čo najlepšie spresnili, skvalitnili tie naše merania. Takže z toho vychádza, že je potrebné to aj tie merania vykonávať opakovane v dlhodobejších sériách.“
Daniela Simanová: „Pred aktuálnou nepálskou výpravou najvyššiu horu sveta poslednýkrát merali Indovia v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Nepoužívali ale na to satelity. Predchádzajúca metóda využívala ako referenčný bod hladinu mora. Everest leží na hranici Nepálu a Číny, ktorá sa prikláňa k názoru, že mohol o pár metrov klesnúť. V roku 2015 totiž Nepál postihlo ničivé zemetrasenie so silou takmer osem stupňov a mohlo posunúť tektonické platne. Vedci takisto nevylúčili, že vplyv na výšku najvyššej hory sveta môže mať aj roztápanie Himalájskych ľadovcov.“
Kunda Dixit, nepálsky novinár: „V roku 1953 bol základný tábor o pätnásť metrov vyššie ako je dnes a to len preto, že ľad sa roztápa. Môžete to vidieť. V okolí Mount Everestu sú dnes jazerá, ktoré tam predtým neboli, čo môžete vidieť aj na mapách z tých čias. Vtedy to bol ľad, dnes je to voda. Je to veľmi očividná a viditeľná zmena.“
Daniela Simanová: „Americká spoločnosť National Geographic si na rozdiel od Číny myslí, že Mount Everest je dnes o pár metrov vyšší. Spor by preto mohlo vyriešiť nové meranie nepálskych expertov.“