Prejsť na obsah
Verejnosť

Jaroslav Barborák, moderátor: „V Bratislave bol okrúhly stôl k národnému programu výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Prišli naň aj dvaja bývalí ministri školstva Ján Pišút a Milan Ftáčnik, ktorý je jedným z autorov dokumentu. Súčasný minister Peter Plavčan, hoci verejnosť na diskusiu pozval, neprišiel. Odcestoval na snem SNS. Autori dokumentu už dostali približne 500 pripomienok, o ďalších sa diskutovalo na dnešnom stretnutí. Vrátane apelu, aby sa minister za dokument postavil.“
Katarína Ottová, redaktorka: „V dokumente, ktorý je víziou na nasledujúcich 10 rokov, je veľa dobrých návrhov. Treba ich zreálniť a začať čo najskôr uskutočňovať. Tvrdia viacerí odborníci, ktorí prišli na diskusiu. Upozornil to aj zakladateľ projektu Teach for Slovakia Stanislav Boledovič.“
Stanislav Boledovič, zakladateľ projektu Teach for Slovakia: „Z veľkej časti ten dokument naozaj popisuje veľmi zmysluplnú víziu. Toto je zároveň aj najväčšie mínus, že málokto si vie predstaviť, čo bude o 10 rokov a málokto vie vyčkať 10 rokov na to, než sa ten sen zrealizuje.“
Katarína Ottová: „Rovnako aj rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer, ktorý pripomenul, že veľa mladých ľudí odchádza študovať do zahraničia a nevracajú sa.“
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Aby sa priorizovali tie veci, ktoré sú naozaj dôležité, aby sa čím skôr začali riešiť.“
Katarína Ottová: „Podľa Miroslavy Hapalovej z programu To dá rozum je dokument ambiciózny a komplexný. Ocenila, že v centre pozornosti je žiak, jeho potreby a predpoklady. Rezervy vidí napríklad v oblasti vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.“
Miroslava Hapalová, program To dá rozum: „Nezaznieva tam jeden z najväčších problémov, za ktorý je aj Európska komisia začala infringement a to segregácia rómskych žiakov a ich nadmerné zaraďovanie do špeciálnych škôl.“
Katarína Ottová: „Jeden z autorov dokumentu Milan Ftáčnik potvrdil, že už majú viac ako 500 pripomienok.“
Milan Ftáčnik, spoluautor dokumentu: „Čakám, že ich bude viac ako 1000. Každou pripomienkou sa budeme zaoberať a buď povieme, že ju akceptujeme a zapracujeme ju do dokumentu alebo ju odmietneme, ale so zdôvodnením prečo nie.“
Katarína Ottová: „Ak vláda a parlament schvália národný program, plánuje ministerstvo v jeseni predložiť akčný plán na roky 2018 a 2019 aj s finančným krytím.“