Prejsť na obsah
Verejnosť

Proces zisťovania možností realizácie čistenia vody zastavila pandémia nového koronavírusu. Pre TASR to povedali vedeckí pracovníci zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Ladislav Štibrányi a Karol Balog.

“Je taká predstava, že na základe analýzy dekontaminovanej vody by sa použili na STU vyvíjané technické postupy na odstránenie organických polutantov,” uviedol Štibrányi s tým, že čistenie vody od polutantov a mikropolutantov liečiv, pesticídov či iných chemických látok sa na STU rieši v rámci pripravovaného projektu Voda pre 21. storočie. Ako však doplnil, absorpčné techniky nemusia byť jediným možným spôsobom, ako kontaminovanú vodu vytekajúcu z prameňa vyčistiť.
“Máme pripravené rôzne systémy dekontaminácie vody. Dali by sa využiť elektrochemické, fotochemické, absorpčné a oxidačno-redukčné techniky. Je nevyhnuté urobiť komplexnú analýzu, čo z toho kopca vyteká, kopec rozkopať, sudy, ktoré sa tam obmývajú presakujúcou dažďovou vodou vybrať a zlikvidovať inou technikou. Vytekajúca voda je kontaminovaná polychlórovanými bifenylmi (PCB), ale súčasne je kontaminovaná aj inými toxickými látkami, ktorými sa zatiaľ nikto nezaoberal,” priblížil Štibrányi, od čoho závisí konečné riešenie časti ekologického problému, ktorý po sebe zanechal podnik pôsobiaci v chemickom priemysle. Ako doplnil, je veľmi pravdepodobné, že v zemi uložený odpad je len z malej časti tvorený sudmi s PCB látkami. Podľa jeho slov o tom svedčí výsledok analýzy vody, ktorú pri svojej návšteve zvernice odobral z rôznych miest dažďového potôčika.

Viac si prečítate na:
https://www.cas.sk/clanok/980806/odbornici-z-stu-sa-nevzdavaju-toxicky-pramen-vo-zvernici-sa-da-dekontaminovat/