Prejsť na obsah
Verejnosť

Prednáška Petra Hubinského z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave približuje históriu robotiky, ktorá dnes preniká do všetkých oblastí života spoločnosti. Hubinský hovorí o začiatkoch robotiky a jej postupnom vývoji až do dnešných dní. Predstavuje nám tiež aktuálne robotické aplikácie, ktoré sa vo veľkej miere využívajú pri výskume kozmu, v medicíne, záchranárstve či v oblasti bezpečnosti a vojenstva. V závere prednášky sa venuje aj ďalším oblastiam servisnej robotiky.

Pozrite si video:
https://vedanadosah.cvtisr.sk/technika/informacne-a-komunikacne-technologie/majova-vedecka-cukraren-sa-venovala-historii-robotiky/