Prejsť na obsah
Verejnosť

Absolútnou víťazkou ocenení Študentská osobnosť Slovenska sa za akademický rok 2017/2018 stala Silvia Schmidtová, doktorandka Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá bola ocenená v kategórii lekárske vedy a farmácia. Venuje sa výskumu nádorových buniek a možností ich liečby.
Na základe výsledkov jej experimentov sa začne na Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave klinická štúdia pacientov s chemorezistenciou, teda odolnosťou organizmu voči chemickým látkam. "Momentálne sa venujem najmä aplikácii do klinickej praxe a finalizácii dizertačnej práce," hovorí Schmidtová.
Okrem Schmidtovej v stredu v Bratislave ocenili študentské osobnosti v ďalších 11 kategóriách. "Na mladých ľuďoch záleží budúcnosť tejto krajiny. Nesmierne si vážim tých študentov, ktorí ostávajú na Slovensku, aby u nás rozvíjali hodnoty a posúvali hranice poznania, zapájali sa do spoločenského a profesionálneho života," hovorí viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Róbert Redhammer. "Tisíce ďalších ľudí vás budú vidieť a vy budete pre nich príkladom. A to je to najdôležitejšie, čo Slovensko potrebuje – pozitívny príklad," povedal v príhovore oceneným.
Predseda SAV Pavol Šajgalík vyjadril želanie, aby Slovensko investovalo viac do vedy a vzdelávania. „Investícia do poznania je jediná možná cesta, ako zvýšiť kvalitu života v krajine,“ tvrdí. Je veľmi rád, že tu ostávajú kvalitní študenti, ktorí môžu vybudovať prosperujúcu krajinu.
Diplomy, finančnú odmenu a vecné ceny získali v kategórii elektrotechnika a priemyselné technológie Milan Kapolka z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave za 3D model supravodičov, v kategórii hutníctvo, strojárstvo, energetika Jozef Bendík z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave za výskum elektrických vedení a polí okolo nich.
V kategórii informatika a matematicko-fyzikálne vedy ocenili Ondreja Kaššáka z Fakulty informatiky a informačných technológií STU za výskum používateľov webových aplikácií
a v kategórii prírodné vedy, chémia Marcelu Bučekovú z Ústavu molekulárnej biológie SAV za výskum medu a materskej kašičky v procese hojenia rán. Ceny v kategórii stavebníctvo a architektúra dostal Matúš Harčár zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za architektonické návrhy pre reštrukturalizáciu železničných staníc a v kategórii poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo Šimon Saloň z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý sa venuje výskumu a zatrieďovaniu druhov drevín, vďaka čomu možno určiť vymierajúce druhy drevín a celkový zdravotný stav lesa.
V kategórii filozofia, politológia, sociológia, pedagogika si odniesol ocenenie Michal Uhrín, ktorý vyštudoval odbor etnológia a kultúrna antropológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Dlhodobo sa venuje výskumu evolučnej antropológie a ako doktorand v odbore etnológia teraz skúma príbuzenské vzťahy a kooperáciu v náboženskej komunite. V kategórii právo zvíťazil Lukáš Tomáš z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa venuje sledovaniu územnej samosprávy a dodržiavania zákonov v rámci obcí.
Juraj Mydla z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave získal cenu v kategórii kultúra, umenie za multimediálnu umeleckú tvorbu a Ján Široký z Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave si prevzal cenu v kategórii ekonómia. Vytvoril webovú kalkulačku na prepočet výhodnosti hypoték a spotrebných úverov a mobilnú aplikáciu financie online. V kategórii šport získal ocenenie Samuel Baláž v Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave za úspechy v rýchlostnej kanoistike.
Projekt Študentská osobnosť Slovenska organizuje Junior Chamber International Slovakia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť verejnosti úspešných a inšpirujúcich študentov rôznych odborov vysokých škôl na celom Slovensku a doktorandov na vedeckých pracoviskách SAV, podporiť vedu a študentov na Slovensku. Osobnosti menujú rektori jednotlivých vysokých škôl alebo vedecké pracoviská, na ktorých osobnosti vykonávajú svoju činnosť.

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/veda-ocenili-studentske-osobnosti-rok/46213-clanok.html