Prejsť na obsah
Verejnosť

V piatok 27. mája sa uskutočnilo vypustenie sondy do stratosféry v spolupráci s organizáciou SOSA (Slovenska asociácia pre vesmírne aktivity). Postarali sa o to aj traja Kysučania.
Experimentálny modul je výhradne výsledkom študentských projektov – dva bakalárske a jeden diplomový projekt. Dôležité pre projekt bolo používať jednoducho dostupné technológie, aj preto boli dva prvky ovládané Android telefónmi.
Pôvodne sa zvažoval pokus o slovenský výškový rekord, ale vzhľadom na poveternostné podmienky bola navrhnutá a dosiahnutá nižšia maximálna výška (27756 m). Už aj pri tejto konfigurácii sondu na koniec bolo potrebné vyzdvihnúť blízko Miskolca. Počas letu bol modul sledovaný napríklad aj pomocou paraboly v Bojniciach.
Experimentálny modul sa skladal z viacerých izolovaných projektov, aby boli všetky systémy dostatočne zálohované. Išlo o prvú sondu minimálne v slovenských podmienkach, ktorá dokázala zverejňovať na Facebooku statusy a fotky o svojom priebehu. Prekonali sme odhady aj mobilného operátora aj kolegov zo SOSA o dosahu mobilného signálu, keď sme dokázali komunikovať cez internet do výšky viac ako 6100 m.
Počas letu sme vyprodukovali viac ako 30 GB údajov, ktoré boli tvorené: fotkami, videami, meraním rádioaktivity, intenzity UV žiarenia, zrýchlenia a teploty, ktoré budeme teraz spracovávať. Teraz nás čaká vyhodnocovanie všetkých nameraných údajov. Zaujímavosťou, ktorú si bežní ľudia neuvedomujú, je, že nad určitú nadmorskú výšku začína teplota opäť stúpať a v najvyššom bode bola teplota -22,8 °C stupňov oproti minimu - 52,21 °C.
Výsledky projektu, vrátane zdrojových kódov, budú zverejnené tak, aby mohli aj ďalší ľudia realizovať podobný experiment. Celý experimentálny modul bol navrhnutý na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za odbornej pomoci zo SOSA, ktorá vytvorila aj riadiaci modul sondy. Na projekte participovali Tomáš Baránek, Matúš Pohančeník a Michal Valiček pod vedením Petra Pišteka.